Büntetőeljárások

Elnevezés Csökkenő rendezés Az eljárás kezdete A jogerős döntés szerinti tényállás
Pásztóy Ödön bűnügye

Pásztóy Ödön 1942 elején főhadnagyi rendfokozatban a magyar megszálló hadsereg kötelékébe tartozó 40/I. gyalogzászlóalj parancsnoka volt a keleti fronton. Egységében Budai István zászlós vezetésével megszervezett egy különítményt, amely partizántámadás elhárításának ürügye alatt rendszeresen…

Péter Barna bűnügye

1944 novemberében a Honvéd Térképészeti Intézet főhadnagyaként önként harcoló alakulathoz kérte magát. Átkerült Maglódra, a 13. rohamtüzér osztály arcvonalára, majd hamarosan az egység parancsnoka lett. Ezen beosztásában 1944 végén törvénytelenül kivégeztetett egy szökött honvédot és három…

Pongrácz Alajos bűnügye

Pongrácz Alajos 1946 és 1949 között több alkalommal szolgáltatott ki kulturális, politikai, gazdasági és katonai adatokat a budapesti amerikai követség munkatársainak. 1949 júniusában Sherer követségi titkár útján eljuttatta Grősz József kalocsai érsek államfői nyilatkozatát Dawis budapesti…

Pünkösti László és társai bűnügye

Pünkösti László 1945. január 9-én Mosonszentjános községben állomás körzetparancsnokként törvénytelenül agyonlövetett két munkaszolgálatost, másnap pedig három román hadifoglyot.

Pünkösti László 1946 márciusa után a gráci angol hadifogolytáborban egy angol hírszerző felkérésére…

Rátky Henrikné és társa bűnügye

Rátky Henrikné 1945-46-ban Grazban az angol hírszerző szolgálat alkalmazásában álló férjének lányával, Vaikó Györgynével együtt segített a Magyarországról érkező híranyagok kiértékelésében. 1946-tól kezdve - miután lányával együtt visszatértek Magyarországra - az Ausztriában maradt Rátky…

Rédli József bűnügye

Rédli József 1944 novemberétől a Nyilaskeresztes Párt Budapest XII. kerületi szervezetének segédszolgálatosaként, majd 1945 januárjától a Hűség Házában alakult nyomozóosztály helyettes vezetőjeként részt vett üldözöttek előállításában és súlyos bántalmazásában. 1944 decemberében részt vett a…

Regős Ottó bűnügye

Regős Ottó 1951. október 4-én Ausztriába szökött. Bécsben beszervezte az amerikai titkosszolgálat (CIC), részükre gazdasági és katonai adatokat szolgáltatott volt munkahelyéről, a Vasútépítő Vállalatról. Ezután arra is vállalkozott, hogy illegálisan visszatér Magyarországra és a külföldi…

Réthy Andor és társai bűnügye

Réthy Andor és társai a szolnoki 40. honvéd gyalogezred parancsnokaként és az alakulat tagjaiként 1941. december 6. és 1942. május közepe között a keleti fronton több esetben megtámadtak és felgyújtottak ukrán falvakat, a menekülő polgári lakosságot legyilkolták, az elfogott személyeket…

Roediger-Schluga Miklós és társai bűnügye

Roediger-Schluga Miklós 1946 tavaszától kezdve politikai, gazdasági és katonai jellegű adatokat szolgáltatott az Amerikai Egyesült Államok budapesti követségén szolgálatot teljesítő tisztviselőknek. A tevékenységébe bevont személyek segítségével pontos képet festett megbízóinak például a magyar…

Romvári István és társai bűnügye

Romvári István a Független Kisgazdapárt aktív tagjaként maga köré gyűjtötte a BSZKRT-nál dolgozó jobboldali személyeket, majd Papp Ervin hasonló jellegű csoportjával összeolvadva 1949 augusztusában megalakították a Keresztély Néppárt elnevezésű illegális pártot, amelynek céljául a népköztársaság…

Rózsa Zoltán bűnügye

Rózsa Zoltán ezredes 1944 őszén a 70. honvéd gyalogezred parancsnokaként a keleti hadműveleti területen fekvő Mátészalkán, Nyírbogdányban és Gömbösfalván hadbírói eljárás nélkül, tehát törvénytelenül több katonai és polgári személyt kivégeztetett.

Schmidt József és társai

Téglás Vince 1948 januárjában nyugatra szökött, majd 1949-ben Salzburgban felajánlotta szolgálatait az amerikai titkosszolgálatnak (CIC). Beszervezése után rövid kiképzést kapott, majd 1950-1951-ben összesen nyolc alkalommal járt illegálisan Magyarországon, hogy általános politikai, gazdasági és…

Simon Mihály és társai bűnügye

1951 elején Simon Albert jogellenesen Ausztriába távozott, ahol együttműködést vállalt az amerikai titkosszolgálattal (CIC). 1951 decemberében Dodonka Istvánnal, a CIC ügynökével visszatért Magyarországra, és testvéreit, Simon Mihályt és Lászlót, valamint öt ismerősét beszervezte, hogy adatokat…

Sőregi Pál és társai bűnügye

1950. március 4-én Sőregi Pál, Sőregi Sándor és Csóri László italozás után Kartal egyik utcájában megtámadták és agyonverték id. Bognár János helyi lakost, aki az MDP népnevelőjeként aktív tevékenységet fejtett ki a termelőszövetkezeti csoportok létrehozásában.

Sörös István és társai bűnügye

1944 decemberében és 1945 elején a fülöpszállási tanyavilágban Sörös István és Vizi László helyi földművesek közösen meggyilkoltak egy-egy szovjet katonát, Vizi Imre és Novák Ferenc pedig segédkeztek a holttestek eltüntetésében.

Stadler Károly és társai bűnügye

Stadler Károly 1950. július 5-én jogellenesen Ausztriába távozott, ahol a magyarországi fegyveres erőkkel kapcsolatos információkat adott át az amerikai titkosszolgálat (CIC) ügynöke, Geőcze Bertalan részére. Ezt követően Geőcze megbízásából két osztrák vasutas, illetve Lakatos Géza, a CIC…

Suhay Imre bűnügye

Suhay Imre 1940-ben semleges katonai megfigyelőként Franciaországban járt, ahol az angol hírszerző szervezet beszervezte. 1945-ben Budapesten az amerikai katonai hírszerzéssel került hasonló viszonyba. 1946-tól 1950-ig a svájci követség részére adott rendszeresen katonai, politikai és gazdasági…

Susán Gábor bűnügye

Susán János gazdálkodót 1950. augusztus elején héthavi börtönre ítélték, mert gabonabeszolgáltatási kötelezettsége során zsizsikes gabonát szolgáltatott be. Még e hónap folyamán a járási DÉFOSZ eljárást indított a család ellen, mert a kollektív szerződésben biztosított szolgálati díjnál…

Szabó János bűnügye

Szabó János rádiótávírászként 1948 júniusától a magyar politikai rendőrség bizalmas beosztásában szolgált. E közhivatalnoki állásából adódóan tudomására jutott katonai-állambiztonsági titkokról rendszeresen tájékoztatta a budapesti angol követség szolgálatában álló egykori VKF/2-es munkatársait…

Szabó Miklós és társai bűnügye

Szántai László, egy dunavarsányi ellenállási csoport vezetője 1949 márciusában felkérte Szabó Miklóst, hogy csatlakozzon hozzájuk, s hozza létre e csoport kiskunlacházi fegyveres szervezetét. Szabó ezt elvállalta és megkezdte a szervezet kiépítését, majd a szervezkedés vezetését átadta Ráth…