Büntetőeljárások

Elnevezés Csökkenő rendezés Az eljárás kezdete A jogerős döntés szerinti tényállás
Merényi Mihály bűnügye

Merényi Mihály a Honvéd Altiszti Folyóiratban 1941 és 1943 között megjelent cikkeiben háborús, antiszemita, szovjet- és kommunistaellenes propagandát fejtett ki. Később, 1948 tavaszán régi ismerősének, az egykor a VKF/2. Osztályán szolgálatot teljesítő Kecskeméti Józsefnek beszámolt a politikai…

Mikes József és társai bűnügye

Mikes József 1951-ben Nemzeti Felszabadító Mozgalom néven létrehozott egy illegális szervezkedést, amelynek célja a fennálló rendszer megdöntése volt. A tevékenységbe több személyt bevont, akikkel szabotázs akciókat terveztek, valamint röpcédulákat készítettek és terjesztettek.

Molnár Dénes és társai bűnügye

Molnár Dénes 1949 augusztusában Nagykőrösön megbízható ismerősei bevonásával egy illegális fegyveres szervezetet hozott létre, amelynek célja a népi demokratikus rendszer bukásának előmozdítása volt.

Molnár Imre bűnügye

Molnár Imre 1952. december 26-án a váltók helytelen átállításával a HÉV Császárfürdő állomásánál balesetet idézett elő, amelyben több személy meghalt, illetve súlyos sérülést szenvedett, valamint jelentős anyagi kár és forgalmi zavar keletkezett.

Molnár Sándor bűnügye

Molnár Sándor, a népi demokráciát gyűlölő kulák 1950. június 30-án a füzesgyarmati határban lévő földbirtokán gabonáját aratta egy 10 éves gyerekkel. Délben főzés céljából tudatosan alkalmatlan helyet választva tüzet rakott. A nyílt lángtól meggyulladt a száraz cigánybúza és a tűz elterjedt. A…

Némedi Varga Jakab és társai bűnügye

Némedi Varga Jakab és társai 1948-tól kezdve részt vettek a Peyer Károly és Kéthly Anna szociáldemokrata politikusok által vezetett államellenes szervezkedésben, amelynek célja a népi demokratikus rendszer megbuktatása volt.

Németh István bűnügye

Németh István 1942 tavaszától a nagykátai 401. sz. különleges munkásszázad keretlegényeként a keleti fronton durván, embertelenül bánt a rá bízott munkaszolgálatosokkal. Részt vett sokuk törvénytelen kivégzésében, többen pedig az általa elrendelt elégtelen élelmezés okozta végelgyengülésben…

Németh László és társai bűnügye

Németh László 1948 decemberében Ausztriába szökött, ahol beszervezték a nyugati hírszerző szervek. 1949 februárjában illegálisan visszatért az országba, majd kapcsolatba lépett a Röck István-féle gépgyárban dolgozó Potzner József gépészmérnökkel, a Ganz Vagon- és Gépgyárban dolgozó Falusi István…

Papp Ferenc bűnügye

Papp Ferenc 1949 nyarán a jugoszláv-magyar határ közvetlen közelében fekvő Izabellaföldön egy szervezkedést kezdeményezett és vezetett, amely a demokratikus államrend megdöntését tűzte ki célul. Tervük szerint a helyi határvadász őrsöt megtámadva fegyverekhez jutnak, majd ezek segítségével…

Pásti István és társai bűnügye

Pásti István és társai 1948-1949-ben a közeli rendszerváltozás reményében és annak előkészítésére Magyarország több településén katonai és gazdasági adatokat gyűjtöttek, majd azokat továbbították az Ausztriában működő amerikai hírszerző szervezetnek (CIC), valamint a demokratikus államrend…

Pásztóy Ödön bűnügye

Pásztóy Ödön 1942 elején főhadnagyi rendfokozatban a magyar megszálló hadsereg kötelékébe tartozó 40/I. gyalogzászlóalj parancsnoka volt a keleti fronton. Egységében Budai István zászlós vezetésével megszervezett egy különítményt, amely partizántámadás elhárításának ürügye alatt rendszeresen…

Péter Barna bűnügye

1944 novemberében a Honvéd Térképészeti Intézet főhadnagyaként önként harcoló alakulathoz kérte magát. Átkerült Maglódra, a 13. rohamtüzér osztály arcvonalára, majd hamarosan az egység parancsnoka lett. Ezen beosztásában 1944 végén törvénytelenül kivégeztetett egy szökött honvédot és három…

Pongrácz Alajos bűnügye

Pongrácz Alajos 1946 és 1949 között több alkalommal szolgáltatott ki kulturális, politikai, gazdasági és katonai adatokat a budapesti amerikai követség munkatársainak. 1949 júniusában Sherer követségi titkár útján eljuttatta Grősz József kalocsai érsek államfői nyilatkozatát Dawis budapesti…

Pünkösti László és társai bűnügye

Pünkösti László 1945. január 9-én Mosonszentjános községben állomás körzetparancsnokként törvénytelenül agyonlövetett két munkaszolgálatost, másnap pedig három román hadifoglyot.

Pünkösti László 1946 márciusa után a gráci angol hadifogolytáborban egy angol hírszerző felkérésére…

Rátky Henrikné és társa bűnügye

Rátky Henrikné 1945-46-ban Grazban az angol hírszerző szolgálat alkalmazásában álló férjének lányával, Vaikó Györgynével együtt segített a Magyarországról érkező híranyagok kiértékelésében. 1946-tól kezdve - miután lányával együtt visszatértek Magyarországra - az Ausztriában maradt Rátky…

Rédli József bűnügye

Rédli József 1944 novemberétől a Nyilaskeresztes Párt Budapest XII. kerületi szervezetének segédszolgálatosaként, majd 1945 januárjától a Hűség Házában alakult nyomozóosztály helyettes vezetőjeként részt vett üldözöttek előállításában és súlyos bántalmazásában. 1944 decemberében részt vett a…

Regős Ottó bűnügye

Regős Ottó 1951. október 4-én Ausztriába szökött. Bécsben beszervezte az amerikai titkosszolgálat (CIC), részükre gazdasági és katonai adatokat szolgáltatott volt munkahelyéről, a Vasútépítő Vállalatról. Ezután arra is vállalkozott, hogy illegálisan visszatér Magyarországra és a külföldi…

Réthy Andor és társai bűnügye

Réthy Andor és társai a szolnoki 40. honvéd gyalogezred parancsnokaként és az alakulat tagjaiként 1941. december 6. és 1942. május közepe között a keleti fronton több esetben megtámadtak és felgyújtottak ukrán falvakat, a menekülő polgári lakosságot legyilkolták, az elfogott személyeket…

Réti János és társai bűnügye

Réti János és Dukovics Hugó a második világháború alatt a Nyilaskeresztes Párt budapesti vezetői közé tartoztak. Dukovics részt vett a nyilas hatalomátvétel előkészítésében és végrehajtásában, ennek során SS egyenruhát hordva három személyt meggyilkolt. Rétit az 1944. október 20. utáni napokban…

Roediger-Schluga Miklós és társai bűnügye

Roediger-Schluga Miklós 1946 tavaszától kezdve politikai, gazdasági és katonai jellegű adatokat szolgáltatott az Amerikai Egyesült Államok budapesti követségén szolgálatot teljesítő tisztviselőknek. A tevékenységébe bevont személyek segítségével pontos képet festett megbízóinak például a magyar…