Büntetőeljárások

Elnevezés Csökkenő rendezés Az eljárás kezdete A jogerős döntés szerinti tényállás
Fodor Gyula bűnügye

Fodor Gyula 1949. május 11-én jogellenesen Ausztriába távozott, ott a brit titkosszolgálatnak (FSS) katonai titkokat adott át. 1950 márciusában az amerikai titkosszolgálattal (CIC) együttműködésben vállalta, hogy részükre további katonai információkat szerez, illetve ügynököket szervez be, majd…

Friedrich István és társai bűnügye

Friedrich István társaival együtt egy illegális szervezkedést hozott létre, amelynek célja a demokratikus államrend megdöntése és új kormány felállítása volt. Tervüket a katolikus egyház egyes vezetői is támogatták.

Füvesi János bűnügye

Füvesi János termelőszövetkezeti tagot rossz munkája miatt ki akarták tenni a tanyáról, ahol családjával élt. Bosszúból 1952. december elsejéről másodikára virradó éjjel a tsz. székkutasi tanyaközpontjában álló istállóban meggyújtotta a lovak alomszalmáját. Az épület nem égett le, de cselekménye…

Gábor István és társai bűnügye

1949 elején Kremzow Frigyes volt katonatiszt illegális mozgalmat hozott létre Barabás, Révaranyos és Kisar térségében. A szervezkedéshez 1949 szeptemberében csatlakozott a környékről származó, Budapesten tanuló Kozák István orvostanhallgató révén Klimics István csepeli munkás is, aki 1949…

Gelencsér Sándor bűnügye

Gelencsér Sándor 1944. október 15. után fegyveres szolgálatot vállalt a Nyilaskeresztes Párt Budapest XIV. kerületi szervezetében, majd 1944 decemberében részt vett 30-40 zsidónak és kommunistának tekintett személy előállításában, bántalmazásában és törvénytelen kivégzésében.

Gróf Ferenc bűnügye

Gróf Ferenc 1942-ben belépett a Nyilaskeresztes Pártba, 1944. december és 1945. január 7. között a Budapest VI. kerületi pártszervezetet vezette. A kerületi pártszékházban (Bp. VI. Teréz krt. 19.) és a Margit-hídnál részt vett több zsidó származásúnak tekintett személy előállításában,…

Grősz József és társai bűnügye

1948 novemberében Mindszenty József hercegprímás megbízást adott politikai tanácsadójának, Bozsik Pál plébánosnak, volt országgyűlési képviselőnek, hogy várható letartóztatása esetén, a közeli rendszerváltozás és amerikai megszállás reményében szervezzen összeesküvést a hatalom átvétele és a…

Gyimesi Szilárd és társai bűnügye

Gyimesi Szilárd és társai a Nyugat-Dunántúlon 1949-ben létrehozták a fiatalokból álló Antibolsevista Gárda elnevezésű illegális fegyveres szervezetet. Tevékenységük a demokratikus államrend megdöntésére irányult.

Hajnácskőy László bűnügye

Hajnácskőy László csendőrezredes 1935 után a katonai titkosszolgálat kommunista mozgalmakkal foglalkozó (VKF-2/K) alosztályát vezette, majd a Pécsi Csendőrkerület parancsnoka volt, 1944. október 29-től pedig a Belügyminisztérium VII. (Közbiztonsági) Osztályának élén állt. Szolgálati helyein…

Hammer Ferenc bűnügye

Hammer Ferenc 1942. június 8. és 1943. április 12. között a keleti fronton, a 101/29. számú munkásszázad parancsnokaként teljesített szolgálatot. Az alakulatához beosztott munkaszolgálatosokat bántalmazta, közülük száznál több személynek a halálát okozta ezzel.
 

Hermann Ottó és társai bűnügye

1949 őszén a jugoszláv hírszerzés által beszervezett Hermann Ottó illegális szervezkedésbe kezdett az izsáki és orgoványi birtokos gazdák között. Egy olyan mozgalom létrehozását tűzte ki célul, amely jugoszláv támadás esetén az ellenséges erőket fegyveresen támogatná. Listát állítottak össze az…

Hévey László és társai bűnügye

Hévey László és társai kiterjedt demokráciaellenes, legitimista összeesküvést szerveztek, fegyveres csoportot hoztak létre és mozgalmuk támogatására külföldi kapcsolatokat kerestek.

Hindy Iván bűnügye

Hindy Iván az I. (budapesti) hadtesthez beosztott tábornok 1944. október 15-én letartóztatta Aggteleky Béla hadtestparancsnokot és erőszakkal eltávolította Latorczay Lőrinc ezredest, ezzel megakadályozta, hogy az I. (budapesti) hadtest fővárosi alakulatait a német csapatok ellen bevessék. 1944.…

Holkó István bűnügye

Holkó István 1942-ben szovjet hadműveleti területen a 402. sz. munkásszázad keretlegényeként különösen brutális módon, az egyébként is túlzóan embertelen parancsokat túlszárnyalva kegyetlenkedett a polgári lakossággal, részt vett emberek törvénytelen megkínzásában és közreműködött számos…

Horváth Barna és társai bűnügye

Horváth Barna és Horváth Kálmán, 1945 előtt is szolgáló katonatisztek 1947-ben felvételt nyertek a demokratikus hadseregbe, ahol a Magyar Légierőnél igen magas beosztásokba kerültek. Ezt felhasználva tudatosan romboló és züllesztő tevékenységet fejtettek ki a hadseregben. Tevékeny szerepük volt…

Horváth Ferenc és társai bűnügye

Az 1948-ban külföldre szökött Jakabfy Gyula és Bálint Antal egykori katonatisztek Ausztriában kapcsolatba kerültek a francia katonai hírszerzéssel. 1949-ben levelezés útján próbálták hazai kapcsolataikat bevonni e tevékenységbe. Rokonaik, özvegy Sass Józsefné és Bálint Gyula további személyeket…

Illés Mihály és társai bűnügye

Illés Mihály és Molnár Mihály 1950 őszén budapesti nagy üzemekben és néhány Nógrád megyei településen Fekete Kereszt néven illegális mozgalmat hozott létre, amelybe először három, az Óbudai Hajógyárban dolgozó kollégájukat szervezték be. A mozgalom célja egy esetleges háború kitörése esetén a…

Illyés Lajos és társai bűnügye

1944 novemberében Balogh Zsigmond Illyés Lajos felbujtására kunszentmiklósi tanyáján megölt egy szovjet katonát.

Jaczkó Iván és társa bűnügye

Jaczkó Iván 1946-tól lakásán engedély nélkül fegyvereket tartott. Miután bátyját, Jaczkó Pált 1947 elején a Magyar Testvéri Közösség tagjaival szemben indított büntetőügy kapcsán letartóztatták, erőszakos hatalomátvételt próbált elérni. 1947 szeptemberétől méreggel preparált leveleket küldött…

Jénai Vilmos és társai bűnügye

Jénai Vilmos és két társa 1942 májusától 1943 januárjáig a keleti fronton szolgáltak egy hadihíd-csoportban. 1942 augusztusában Jénai Vilmos tartalékos főhadnagy az alakulat parancsnokaként két szovjet polgári személyt kivégeztetett, amit Nagy Imre nem próbált megakadályozni, Deák István pedig a…