Büntetőeljárások

Elnevezés Csökkenő rendezés Az eljárás kezdete A jogerős döntés szerinti tényállás
Fehér Ferenc és társai bűnügye

1948 nyarán Fehér Ferenc részben Hajdúszoboszlón, Debrecenben és Budapesten lakó diákokból és fiatalokból, részben Tatabányán és környékén élő jobboldali szociáldemokratákból illegális mozgalmat hozott létre. A szervezet tagja röplapokat terjesztettek és fegyvereket szereztek be azzal a céllal,…

Fehérhegyi János és társai bűnügye

Fehérhegyi János, Torma József és Wéber József 1944. október 15. után fegyveres szolgálatot teljesítettek a Nyilaskeresztes Párt Budapest XII. kerületi szervezetében. 1944. november 28. és 1945. január 14. között hat alkalommal Budapest XII. kerületében és a budai Duna-parton több száz, zsidónak…

Ferenczi Pál és társai bűnügye

A vádlottak valamilyen módon segítséget nyújtottak a korábban már elítélt Bálint Lászlónak és társainak abban, hogy a jugoszláv titkosszolgálat (UDB) részére kémtevékenységet folytassanak. Ferenczi Pál és felesége e mellett Bálint Jugoszláviába való átszökésében is segédkeztek 1949-ben.

Fodor Gyula bűnügye

Fodor Gyula 1949. május 11-én jogellenesen Ausztriába távozott, ott a brit titkosszolgálatnak (FSS) katonai titkokat adott át. 1950 márciusában az amerikai titkosszolgálattal (CIC) együttműködésben vállalta, hogy részükre további katonai információkat szerez, illetve ügynököket szervez be, majd…

Friedrich István és társai bűnügye

Friedrich István társaival együtt egy illegális szervezkedést hozott létre, amelynek célja a demokratikus államrend megdöntése és új kormány felállítása volt. Tervüket a katolikus egyház egyes vezetői is támogatták.

Füvesi János bűnügye

Füvesi János termelőszövetkezeti tagot rossz munkája miatt ki akarták tenni a tanyáról, ahol családjával élt. Bosszúból 1952. december elsejéről másodikára virradó éjjel a tsz. székkutasi tanyaközpontjában álló istállóban meggyújtotta a lovak alomszalmáját. Az épület nem égett le, de cselekménye…

Gábor István és társai bűnügye

1949 elején Kremzow Frigyes volt katonatiszt illegális mozgalmat hozott létre Barabás, Révaranyos és Kisar térségében. A szervezkedéshez 1949 szeptemberében csatlakozott a környékről származó, Budapesten tanuló Kozák István orvostanhallgató révén Klimics István csepeli munkás is, aki 1949…

Gál Gyula és társai bűnügye

Gál Gyula főhadnagy, a HM Katonapolitikai Csoportfőnökség beosztottja 1948 decemberében Strumberger László kérésére arra vállalkozott, hogy összeállítja a katonai hírszerzés és elhárítás szervezetére, a beosztottak névjegyzékére, azok munkakörére vonatkozó adatokat. Ezeket az információkat…

Gáspár Gusztáv bűnügye

Gáspár Gusztáv 1948. október 25-én átszökött Ausztriába, majd András Károly újságíró felkérésére elvállalta, hogy a francia titkosszolgálat részére gazdasági, politikai és katonai vonatkozású adatokat gyűjt a hozzá segélyért forduló magyar menekültektől. Iványi Jánossal pedig megállapodott abban…

Gelencsér Sándor bűnügye

Gelencsér Sándor 1944. október 15. után fegyveres szolgálatot vállalt a Nyilaskeresztes Párt Budapest XIV. kerületi szervezetében, majd 1944 decemberében részt vett 30-40 zsidónak és kommunistának tekintett személy előállításában, bántalmazásában és törvénytelen kivégzésében.

Gödölle Béla és társa bűnügye

Gödölle Béla és Jamrich János 1919 augusztusában és szeptemberében a Prónay-különítmény tagjaiként Kaposvárott részt vettek több olyan személy törvénytelen kivégzésében, akik a proletárdiktatúra idején szerepet vállaltak. Részt vettek például Latinka Sándor baloldali politikus és négy társa…

Gregus István bűnügye

Gregus István a Nyilaskeresztes Párt fegyveres pártszolgálatosaként 1944 decemberében részt vett a Szent István parkban tartott razzián, valamint Lantos Ernő előállításában és a Szent István körúti nyilas pártházban történt bántalmazásában.

Gróf Ferenc bűnügye

Gróf Ferenc 1942-ben belépett a Nyilaskeresztes Pártba, 1944. december és 1945. január 7. között a Budapest VI. kerületi pártszervezetet vezette. A kerületi pártszékházban (Bp. VI. Teréz krt. 19.) és a Margit-hídnál részt vett több zsidó származásúnak tekintett személy előállításában,…

Grősz József és társai bűnügye

1948 novemberében Mindszenty József hercegprímás megbízást adott politikai tanácsadójának, Bozsik Pál plébánosnak, volt országgyűlési képviselőnek, hogy várható letartóztatása esetén, a közeli rendszerváltozás és amerikai megszállás reményében szervezzen összeesküvést a hatalom átvétele és a…

Gyimesi Szilárd és társai bűnügye

Gyimesi Szilárd és társai a Nyugat-Dunántúlon 1949-ben létrehozták a fiatalokból álló Antibolsevista Gárda elnevezésű illegális fegyveres szervezetet. Tevékenységük a demokratikus államrend megdöntésére irányult.

Hajnácskőy László bűnügye

Hajnácskőy László csendőrezredes 1935 után a katonai titkosszolgálat kommunista mozgalmakkal foglalkozó (VKF-2/K) alosztályát vezette, majd a Pécsi Csendőrkerület parancsnoka volt, 1944. október 29-től pedig a Belügyminisztérium VII. (Közbiztonsági) Osztályának élén állt. Szolgálati helyein…

Hammer Ferenc bűnügye

Hammer Ferenc 1942. június 8. és 1943. április 12. között a keleti fronton, a 101/29. számú munkásszázad parancsnokaként teljesített szolgálatot. Az alakulatához beosztott munkaszolgálatosokat bántalmazta, közülük száznál több személynek a halálát okozta ezzel.
 

Hermann Ottó és társai bűnügye

1949 őszén a jugoszláv hírszerzés által beszervezett Hermann Ottó illegális szervezkedésbe kezdett az izsáki és orgoványi birtokos gazdák között. Egy olyan mozgalom létrehozását tűzte ki célul, amely jugoszláv támadás esetén az ellenséges erőket fegyveresen támogatná. Listát állítottak össze az…

Hévey László és társai bűnügye

Hévey László és társai kiterjedt demokráciaellenes, legitimista összeesküvést szerveztek, fegyveres csoportot hoztak létre és mozgalmuk támogatására külföldi kapcsolatokat kerestek.

Hindy Iván bűnügye

Hindy Iván az I. (budapesti) hadtesthez beosztott tábornok 1944. október 15-én letartóztatta Aggteleky Béla hadtestparancsnokot és erőszakkal eltávolította Latorczay Lőrinc ezredest, ezzel megakadályozta, hogy az I. (budapesti) hadtest fővárosi alakulatait a német csapatok ellen bevessék. 1944.…