Büntetőeljárások

Elnevezés Csökkenő rendezés Az eljárás kezdete A jogerős döntés szerinti tényállás
Farkas Ferenc és társai bűnügye

Farkas Ferenc ötödmagával egy fegyveres csoportot szervezett, amely 1951. március 3-án sikertelenül próbált egy repülőgép eltérítésével Nyugatra szökni. Farkas 1951 áprilisában más módon Ausztriába szökött, ahol együttműködést vállalt az amerikai titkosszolgálattal (CIC) és a Magyar Harcosok…

Fehér Ferenc és társai bűnügye

1948 nyarán Fehér Ferenc részben Hajdúszoboszlón, Debrecenben és Budapesten lakó diákokból és fiatalokból, részben Tatabányán és környékén élő jobboldali szociáldemokratákból illegális mozgalmat hozott létre. A szervezet tagja röplapokat terjesztettek és fegyvereket szereztek be azzal a céllal,…

Fodor Gyula bűnügye

Fodor Gyula 1949. május 11-én jogellenesen Ausztriába távozott, ott a brit titkosszolgálatnak (FSS) katonai titkokat adott át. 1950 márciusában az amerikai titkosszolgálattal (CIC) együttműködésben vállalta, hogy részükre további katonai információkat szerez, illetve ügynököket szervez be, majd…

Friedrich István és társai bűnügye

Friedrich István társaival együtt egy illegális szervezkedést hozott létre, amelynek célja a demokratikus államrend megdöntése és új kormány felállítása volt. Tervüket a katolikus egyház egyes vezetői is támogatták.

Gábor István és társai bűnügye

1949 elején Kremzow Frigyes volt katonatiszt illegális mozgalmat hozott létre Barabás, Révaranyos és Kisar térségében. A szervezkedéshez 1949 szeptemberében csatlakozott a környékről származó, Budapesten tanuló Kozák István orvostanhallgató révén Klimics István csepeli munkás is, aki 1949…

Gróf Ferenc bűnügye

Gróf Ferenc 1942-ben belépett a Nyilaskeresztes Pártba, 1944. december és 1945. január 7. között a Budapest VI. kerületi pártszervezetet vezette. A kerületi pártszékházban (Bp. VI. Teréz krt. 19.) és a Margit-hídnál részt vett több zsidó származásúnak tekintett személy előállításában,…

Grősz József és társai bűnügye

1948 novemberében Mindszenty József hercegprímás megbízást adott politikai tanácsadójának, Bozsik Pál plébánosnak, volt országgyűlési képviselőnek, hogy várható letartóztatása esetén, a közeli rendszerváltozás és amerikai megszállás reményében szervezzen összeesküvést a hatalom átvétele és a…

Gyimesi Szilárd és társai bűnügye

Gyimesi Szilárd és társai a Nyugat-Dunántúlon 1949-ben létrehozták a fiatalokból álló Antibolsevista Gárda elnevezésű illegális fegyveres szervezetet. Tevékenységük a demokratikus államrend megdöntésére irányult.

Hermann Ottó és társai bűnügye

1949 őszén a jugoszláv hírszerzés által beszervezett Hermann Ottó illegális szervezkedésbe kezdett az izsáki és orgoványi birtokos gazdák között. Egy olyan mozgalom létrehozását tűzte ki célul, amely jugoszláv támadás esetén az ellenséges erőket fegyveresen támogatná. Listát állítottak össze az…

Hévey László és társai bűnügye

Hévey László és társai kiterjedt demokráciaellenes, legitimista összeesküvést szerveztek, fegyveres csoportot hoztak létre és mozgalmuk támogatására külföldi kapcsolatokat kerestek.

Holkó István bűnügye

Holkó István 1942-ben szovjet hadműveleti területen a 402. sz. munkásszázad keretlegényeként különösen brutális módon, az egyébként is túlzóan embertelen parancsokat túlszárnyalva kegyetlenkedett a polgári lakossággal, részt vett emberek törvénytelen megkínzásában és közreműködött számos…

Horváth Ferenc és társai bűnügye

Az 1948-ban külföldre szökött Jakabfy Gyula és Bálint Antal egykori katonatisztek Ausztriában kapcsolatba kerültek a francia katonai hírszerzéssel. 1949-ben levelezés útján próbálták hazai kapcsolataikat bevonni e tevékenységbe. Rokonaik, özvegy Sass Józsefné és Bálint Gyula további személyeket…

Illés Mihály és társai bűnügye

Illés Mihály és Molnár Mihály 1950 őszén budapesti nagy üzemekben és néhány Nógrád megyei településen Fekete Kereszt néven illegális mozgalmat hozott létre, amelybe először három, az Óbudai Hajógyárban dolgozó kollégájukat szervezték be. A mozgalom célja egy esetleges háború kitörése esetén a…

Illyés Lajos és társai bűnügye

1944 novemberében Balogh Zsigmond Illyés Lajos felbujtására kunszentmiklósi tanyáján megölt egy szovjet katonát.

Jénai Vilmos és társai bűnügye

Jénai Vilmos és két társa 1942 májusától 1943 januárjáig a keleti fronton szolgáltak egy hadihíd-csoportban. 1942 augusztusában Jénai Vilmos tartalékos főhadnagy az alakulat parancsnokaként két szovjet polgári személyt kivégeztetett, amit Nagy Imre nem próbált megakadályozni, Deák István pedig a…

Karátsony László bűnügye

Karátsony László vezérkari beosztásaiban maximálisan együttműködött a németekkel, kiszolgálta az érdekeiket. Francia, spanyol és svájci katonai attaséként hírszerzést folytatott. Alakulatával a Kárpátokban akkor is folytatta a harcot a szovjet hadsereg ellen, amikor az 1. magyar hadsereg vezetői…

Karcagi Ferenc bűnügye

Karcagi Ferenc 1948. július 18-án jogellenesen Ausztriába távozott, ahol együttműködést vállalt az angol titkosszolgálattal (FSS), majd hat alkalommal szintén jogellenesen visszatért Magyarországra, ahol katonai és ipari adatokat szerzett, Hernádi Gyulát beszervezte ügynöki munkára és vállalta,…

Kelemen Károly és társai bűnügye

Kelemen Károly és társai 1942 júniusa és 1943 januárja között a keleti fronton a VII/2. közérdekű munkaszolgálatos század keretében szolgálva munkaszolgálatosok bántalmazásában vettek részt és ezzel több személy halálát okozták.

Kerekes Ervin és társa bűnügye

Kerekes Ervin 1947 decemberétől tolmácsként részt vett Vörös János volt honvédelmi miniszter és fia, Vörös Tibor, valamint Peter Kopcsak, a budapesti amerikai követség katonai attaséja közötti politikai tárgyalásokon. Kerekes 1948 decemberének végén együttműködést vállalt Kopcsakkal és részére…

Kiss István bűnügye

Kiss István államvédelmi határőr 1949. október 4-én elöljáróját félrevezetve szabadságot kért és kapott, majd másnap illegálisan átlépte az oszták-magyar határt. Salzburgban kapcsolatba került az amerikai hírszerző szervezettel (CIC), kihallgatása során államvédelmi szolgálata alatt tudomására…