Büntetőeljárások

Elnevezés Csökkenő rendezés Az eljárás kezdete A jogerős döntés szerinti tényállás
Romvári István és társai bűnügye

Romvári István a Független Kisgazdapárt aktív tagjaként maga köré gyűjtötte a BSZKRT-nál dolgozó jobboldali személyeket, majd Papp Ervin hasonló jellegű csoportjával összeolvadva 1949 augusztusában megalakították a Keresztély Néppárt elnevezésű illegális pártot, amelynek céljául a népköztársaság…

Rózsa Zoltán bűnügye

Rózsa Zoltán ezredes 1944 őszén a 70. honvéd gyalogezred parancsnokaként a keleti hadműveleti területen fekvő Mátészalkán, Nyírbogdányban és Gömbösfalván hadbírói eljárás nélkül, tehát törvénytelenül több katonai és polgári személyt kivégeztetett.

Schmidt József és társai

Téglás Vince 1948 januárjában nyugatra szökött, majd 1949-ben Salzburgban felajánlotta szolgálatait az amerikai titkosszolgálatnak (CIC). Beszervezése után rövid kiképzést kapott, majd 1950-1951-ben összesen nyolc alkalommal járt illegálisan Magyarországon, hogy általános politikai, gazdasági és…

Simon Mihály és társai bűnügye

1951 elején Simon Albert jogellenesen Ausztriába távozott, ahol együttműködést vállalt az amerikai titkosszolgálattal (CIC). 1951 decemberében Dodonka Istvánnal, a CIC ügynökével visszatért Magyarországra, és testvéreit, Simon Mihályt és Lászlót, valamint öt ismerősét beszervezte, hogy adatokat…

Sőregi Pál és társai bűnügye

1950. március 4-én Sőregi Pál, Sőregi Sándor és Csóri László italozás után Kartal egyik utcájában megtámadták és agyonverték id. Bognár János helyi lakost, aki az MDP népnevelőjeként aktív tevékenységet fejtett ki a termelőszövetkezeti csoportok létrehozásában.

Sörös István és társai bűnügye

1944 decemberében és 1945 elején a fülöpszállási tanyavilágban Sörös István és Vizi László helyi földművesek közösen meggyilkoltak egy-egy szovjet katonát, Vizi Imre és Novák Ferenc pedig segédkeztek a holttestek eltüntetésében.

Stadler Károly és társai bűnügye

Stadler Károly 1950. július 5-én jogellenesen Ausztriába távozott, ahol a magyarországi fegyveres erőkkel kapcsolatos információkat adott át az amerikai titkosszolgálat (CIC) ügynöke, Geőcze Bertalan részére. Ezt követően Geőcze megbízásából két osztrák vasutas, illetve Lakatos Géza, a CIC…

Suhay Imre bűnügye

Suhay Imre 1940-ben semleges katonai megfigyelőként Franciaországban járt, ahol az angol hírszerző szervezet beszervezte. 1945-ben Budapesten az amerikai katonai hírszerzéssel került hasonló viszonyba. 1946-tól 1950-ig a svájci követség részére adott rendszeresen katonai, politikai és gazdasági…

Susán Gábor bűnügye

Susán János gazdálkodót 1950. augusztus elején héthavi börtönre ítélték, mert gabonabeszolgáltatási kötelezettsége során zsizsikes gabonát szolgáltatott be. Még e hónap folyamán a járási DÉFOSZ eljárást indított a család ellen, mert a kollektív szerződésben biztosított szolgálati díjnál…

Szabó János bűnügye

Szabó János rádiótávírászként 1948 júniusától a magyar politikai rendőrség bizalmas beosztásában szolgált. E közhivatalnoki állásából adódóan tudomására jutott katonai-állambiztonsági titkokról rendszeresen tájékoztatta a budapesti angol követség szolgálatában álló egykori VKF/2-es munkatársait…

Szabó Miklós és társai bűnügye

Szántai László, egy dunavarsányi ellenállási csoport vezetője 1949 márciusában felkérte Szabó Miklóst, hogy csatlakozzon hozzájuk, s hozza létre e csoport kiskunlacházi fegyveres szervezetét. Szabó ezt elvállalta és megkezdte a szervezet kiépítését, majd a szervezkedés vezetését átadta Ráth…

Szatmári Jenő bűnügye

Szatmári Jenő 1945-től kezdve Budapesten dolgozó svájci, angol és amerikai követségi tisztviselőket szóban és írásban rendszeresen tájékoztatott Magyarország politikai, gazdasági és katonai helyzetéről, a szovjet csapatok magyarországi elhelyezkedéséről. Háromszor Svájcba is elutazott, hogy…

Szmola Manó bűnügye

Szmola Manó 1944. október 16-tól decemberig a Budapest V. Szent István körút 2. szám alatti nyilas pártházban pártszolgálatosként vezető szerepet töltött be, több esetben utasítást adott és maga is részt vett polgári személyek elhurcolásában, kifosztásában, megkínzásában és törvénytelen…

Szűcs Sándor és társai bűnügye

Szűcs Sándor rendőrfőhadnagy 1951. március 6-án szolgálati fegyverét magánál tartva társaival együtt egy embercsempész segítségével megpróbált átszökni Ausztriába, Nárai község közelében azonban a határőrség egységei őrizetbe vették őket.

Tahy Pál és társai bűnügye

Ferenczy Pál pilisligeti plébános 1947 tavaszától a Credo Egyesületen és más katolikus szervezeten belül illegális mozgalmat hozott létre, amelynek vezetésébe Hummel István minisztériumi tisztviselőt is bevonta. A szervezkedéssel 1948-ban a Piliscsabán katonai szolgálatot teljesítő Tahy Pál…

Tasi István bűnügye

Tasi István 1951. január 22-én a szentmártonkátai szövetkezeti vendéglő udvarán egy hámfával agyonütötte a vele korábban szóváltásba keveredett Kormos János MÁV elöljárót, aki az MDP és a helyi községi tanács tagja volt.

Tasnádi Nagy András bűnügye

Tasnádi Nagy András vezető jellegű cselekményeivel hozzájárult az ország háborúba sodródásához, a népellenes törvények meghozatalához, a fegyverszüneti törekvések megakadályozásához, valamint segítséget nyújtott a nyilas mozgalomnak a hatalom erőszakos megszerzésében és annak megtartásában.

Tószeghy Tamás és társai bűnügye

Tószeghy Tamást 1952 januárjában Jean Christian Paillet francia katonai attasé Budapesten beszervezte kémtevékenységre. Tószeghy az adatgyűjtésbe további személyeket vont be, akiket ő látott el feladatokkal és a jelentéseiket is ő továbbította megbízóinak. A kémszervezet tagjai elsősorban az…

Tóth Illés és társai bűnügye

A Vezér Ferenc pálosszentkúti szerzetes vezetésével létrejött helyi polgárőrség tagjai 1944-1945-ben Kiskunfélegyháza környékén előre megfontolt szándékkal szovjet katonákat gyilkoltak meg.

Tóth József bűnügye

Tóth József államvédelmi határőr 1950. július 17-én a csornai határvadász zászlóalj nagycenki őrséről Béres István határőrtársával együtt szolgálati fegyverét és 40 db lőszert magához véve járőrszolgálatba ment. A szolgálat során fegyvereiket és a lőszert magyar területén egy bokor alá rejtették…