Büntetőeljárások

Elnevezés Csökkenő rendezés Az eljárás kezdete A jogerős döntés szerinti tényállás
Lovas Rudolf és társa bűnügye

Lovas Rudolf és testvére, Lovas Géza gombai otthonukban engedély nélkül fegyvert-, lőszert és robbanószert rejtegettek.

Lukács László és társai bűnügye

1957 májusában Lengyel Alfonz nyugatra menekült volt politikai fogoly, a kaliforniai „Magyar Szabadságharcos Szövetség” elnöke és a „strasbourgi magyar parlament” tagja megbízta F. Nagy Csaba szintén volt politikai elítéltet, hogy illegálisan térjen vissza Magyarországra és kérje fel néhány volt…

Magasházy Ádám és társai bűnügye

Magasházy Ádám unokatestvérével, Nemszila Lászlóval 1945 tavaszán fegyvereket, fegyveralkatrészeket, lőszert és robbanóanyagot gyűjtött a budai vár környékén, majd ezeket elrejtették. Magasházy és Sallay Ernő 1945-től kezdve demokráciaellenes szervezkedés gondolatával foglalkoztak, de csak 1949-…

Marton István és társai bűnügye

1956. november 4-én Székesfehérváron, már a szovjet csapatok bejövetele után, a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakulását figyelmen kívül hagyva Marton István rendőralhadnagy a helyi ellenállás egyik helyszínén, a Vas utcai volt katonai műszaki kisegítő zászlóalj elhelyezési körletében…

Megadja László bűnügye

Megadja László 1944-1945 fordulóján a Nyilaskeresztes Párt nyomozójaként Budapesten kihallgatásokat vezetett, amelyek során embereket bántalmazott. Részt vett az üldözöttek begyűjtésére indított razziákban és az emberek Duna partra kísérésében, ahol társai kivégezték őket.

Merényi Mihály bűnügye

Merényi Mihály a Honvéd Altiszti Folyóiratban 1941 és 1943 között megjelent cikkeiben háborús, antiszemita, szovjet- és kommunistaellenes propagandát fejtett ki. Később, 1948 tavaszán régi ismerősének, az egykor a VKF/2. Osztályán szolgálatot teljesítő Kecskeméti Józsefnek beszámolt a politikai…

Mikes József és társai bűnügye

Mikes József 1951-ben Nemzeti Felszabadító Mozgalom néven létrehozott egy illegális szervezkedést, amelynek célja a fennálló rendszer megdöntése volt. A tevékenységbe több személyt bevont, akikkel szabotázs akciókat terveztek, valamint röpcédulákat készítettek és terjesztettek.

Misky Árpád bűnügye

Az elsőfokú ítélet szerint Misky Árpád 1919 őszén a Sárospatak és Végardó közötti műúton Jaszter Dezső csendőrtiszthelyettessel és néhány társával együtt részt vett négy egykori vöröskatona bántalmazásában, majd törvénytelen kivégzésében.

Molnár Dénes és társai bűnügye

Molnár Dénes 1949 augusztusában Nagykőrösön megbízható ismerősei bevonásával egy illegális fegyveres szervezetet hozott létre, amelynek célja a népi demokratikus rendszer bukásának előmozdítása volt.

Molnár Imre bűnügye

Molnár Imre 1952. december 26-án a váltók helytelen átállításával a HÉV Császárfürdő állomásánál balesetet idézett elő, amelyben több személy meghalt, illetve súlyos sérülést szenvedett, valamint jelentős anyagi kár és forgalmi zavar keletkezett.

Molnár Sándor bűnügye

Molnár Sándor, a népi demokráciát gyűlölő kulák 1950. június 30-án a füzesgyarmati határban lévő földbirtokán gabonáját aratta egy 10 éves gyerekkel. Délben főzés céljából tudatosan alkalmatlan helyet választva tüzet rakott. A nyílt lángtól meggyulladt a száraz cigánybúza és a tűz elterjedt. A…

Nagy József és társai bűnügye

A vádlottak Corvin közi csoport olyan tagjai voltak, akik szervezői, vezetői és aktív tagjai maradtak az 1956. november 4-e utáni ellenállásnak. Mindannyian 1956. október 23. és november 4. között részt vettek a szovjet hadsereg elleni fegyveres harcokban. November 4-én a szovjet túlerővel…

Nánay Árpád bűnügye

Nánay Árpád a kezdetektől fogva a Nyilaskeresztes Párt tagja, később az újpesti pártszervezet propagandavezetője volt. Üzlethelyiségét a párt rendelkezésére bocsátotta, kirakatában nyilas propagandaanyagokat, jobboldali újságokban pedig fasiszta jellegű cikkeket helyezett el. Ipari konkurenseit…

Némedi Varga Jakab és társai bűnügye

Némedi Varga Jakab és társai 1948-tól kezdve részt vettek a Peyer Károly és Kéthly Anna szociáldemokrata politikusok által vezetett államellenes szervezkedésben, amelynek célja a népi demokratikus rendszer megbuktatása volt.

Németh István bűnügye

Németh István 1942 tavaszától a nagykátai 401. sz. különleges munkásszázad keretlegényeként a keleti fronton durván, embertelenül bánt a rá bízott munkaszolgálatosokkal. Részt vett sokuk törvénytelen kivégzésében, többen pedig az általa elrendelt elégtelen élelmezés okozta végelgyengülésben…

Németh László és társai bűnügye

Németh László 1948 decemberében Ausztriába szökött, ahol beszervezték a nyugati hírszerző szervek. 1949 februárjában illegálisan visszatért az országba, majd kapcsolatba lépett a Röck István-féle gépgyárban dolgozó Potzner József gépészmérnökkel, a Ganz Vagon- és Gépgyárban dolgozó Falusi István…

Orbán Lajos és társa bűnügye

Orbán Lajos és Sodics Ferenc, a somogyudvarhelyi határvadász őrs beosztottjai négy társukkal együtt 1949. január 26-án az ügyeletes őr bántalmazása és lefegyverzése után fegyveresen a Zsdála-csatorna hídján keresztül Jugoszláviába szöktek. Elfogásuk után a jugoszláv hírszerzés alaposan…

Papp Ferenc bűnügye

Papp Ferenc 1949 nyarán a jugoszláv-magyar határ közvetlen közelében fekvő Izabellaföldön egy szervezkedést kezdeményezett és vezetett, amely a demokratikus államrend megdöntését tűzte ki célul. Tervük szerint a helyi határvadász őrsöt megtámadva fegyverekhez jutnak, majd ezek segítségével…

Pásti István és társai bűnügye

Pásti István és társai 1948-1949-ben a közeli rendszerváltozás reményében és annak előkészítésére Magyarország több településén katonai és gazdasági adatokat gyűjtöttek, majd azokat továbbították az Ausztriában működő amerikai hírszerző szervezetnek (CIC), valamint a demokratikus államrend…

Pásztóy Ödön bűnügye

Pásztóy Ödön 1942 elején főhadnagyi rendfokozatban a magyar megszálló hadsereg kötelékébe tartozó 40/I. gyalogzászlóalj parancsnoka volt a keleti fronton. Egységében Budai István zászlós vezetésével megszervezett egy különítményt, amely partizántámadás elhárításának ürügye alatt rendszeresen…