Büntetőeljárások

Elnevezés Csökkenő rendezés Az eljárás kezdete A jogerős döntés szerinti tényállás
Suhay Imre bűnügye

Suhay Imre 1940-ben semleges katonai megfigyelőként Franciaországban járt, ahol az angol hírszerző szervezet beszervezte. 1945-ben Budapesten az amerikai katonai hírszerzéssel került hasonló viszonyba. 1946-tól 1950-ig a svájci követség részére adott rendszeresen katonai, politikai és gazdasági…

Susán Gábor bűnügye

Susán János gazdálkodót 1950. augusztus elején héthavi börtönre ítélték, mert gabonabeszolgáltatási kötelezettsége során zsizsikes gabonát szolgáltatott be. Még e hónap folyamán a járási DÉFOSZ eljárást indított a család ellen, mert a kollektív szerződésben biztosított szolgálati díjnál…

Szabó János bűnügye

Szabó János rádiótávírászként 1948 júniusától a magyar politikai rendőrség bizalmas beosztásában szolgált. E közhivatalnoki állásából adódóan tudomására jutott katonai-állambiztonsági titkokról rendszeresen tájékoztatta a budapesti angol követség szolgálatában álló egykori VKF/2-es munkatársait…

Szabó Miklós és társai bűnügye

Szántai László, egy dunavarsányi ellenállási csoport vezetője 1949 márciusában felkérte Szabó Miklóst, hogy csatlakozzon hozzájuk, s hozza létre e csoport kiskunlacházi fegyveres szervezetét. Szabó ezt elvállalta és megkezdte a szervezet kiépítését, majd a szervezkedés vezetését átadta Ráth…

Szatmári Jenő bűnügye

Szatmári Jenő 1945-től kezdve Budapesten dolgozó svájci, angol és amerikai követségi tisztviselőket szóban és írásban rendszeresen tájékoztatott Magyarország politikai, gazdasági és katonai helyzetéről, a szovjet csapatok magyarországi elhelyezkedéséről. Háromszor Svájcba is elutazott, hogy…

Szmola Manó bűnügye

Szmola Manó 1944. október 16-tól decemberig a Budapest V. Szent István körút 2. szám alatti nyilas pártházban pártszolgálatosként vezető szerepet töltött be, több esetben utasítást adott és maga is részt vett polgári személyek elhurcolásában, kifosztásában, megkínzásában és törvénytelen…

Szűcs Sándor és társai bűnügye

Szűcs Sándor rendőrfőhadnagy 1951. március 6-án szolgálati fegyverét magánál tartva társaival együtt egy embercsempész segítségével megpróbált átszökni Ausztriába, Nárai község közelében azonban a határőrség egységei őrizetbe vették őket.

Tahy Pál és társai bűnügye

Ferenczy Pál pilisligeti plébános 1947 tavaszától a Credo Egyesületen és más katolikus szervezeten belül illegális mozgalmat hozott létre, amelynek vezetésébe Hummel István minisztériumi tisztviselőt is bevonta. A szervezkedéssel 1948-ban a Piliscsabán katonai szolgálatot teljesítő Tahy Pál…

Tasi István bűnügye

Tasi István 1951. január 22-én a szentmártonkátai szövetkezeti vendéglő udvarán egy hámfával agyonütötte a vele korábban szóváltásba keveredett Kormos János MÁV elöljárót, aki az MDP és a helyi községi tanács tagja volt.

Tasnádi Nagy András bűnügye

Tasnádi Nagy András vezető jellegű cselekményeivel hozzájárult az ország háborúba sodródásához, a népellenes törvények meghozatalához, a fegyverszüneti törekvések megakadályozásához, valamint segítséget nyújtott a nyilas mozgalomnak a hatalom erőszakos megszerzésében és annak megtartásában.

Tószeghy Tamás és társai bűnügye

Tószeghy Tamást 1952 januárjában Jean Christian Paillet francia katonai attasé Budapesten beszervezte kémtevékenységre. Tószeghy az adatgyűjtésbe további személyeket vont be, akiket ő látott el feladatokkal és a jelentéseiket is ő továbbította megbízóinak. A kémszervezet tagjai elsősorban az…

Tóth Illés és társai bűnügye

A Vezér Ferenc pálosszentkúti szerzetes vezetésével létrejött helyi polgárőrség tagjai 1944-1945-ben Kiskunfélegyháza környékén előre megfontolt szándékkal szovjet katonákat gyilkoltak meg.

Tóth József bűnügye

Tóth József államvédelmi határőr 1950. július 17-én a csornai határvadász zászlóalj nagycenki őrséről Béres István határőrtársával együtt szolgálati fegyverét és 40 db lőszert magához véve járőrszolgálatba ment. A szolgálat során fegyvereiket és a lőszert magyar területén egy bokor alá rejtették…

Tóth Miklós és társai bűnügye

Tóth Miklós mint hivatalnok, majd „hivatalos megbízásánál fogva” (mint a magyar katonai elhárítás beszervezett ügynöke) katonai adatokat szolgáltatott ki az angol hírszerző szerveknek.

Varga József és társai bűnügye

A per vádlottjai nem alkottak egy szervezett csoportot, közöttük laza ismeretségi kapcsolat volt. Valamennyien különböző úton jutottak hozzá a lőszerekhez és a fegyverekhez, s nem tettek eleget a beszolgáltatásukról szóló hatósági felhívásnak. 1956. november 6-án Budafokon a megszűnt nemzetőrség…

Vaszary Gábor és társai bűnügye

Vaszary Gábor és Jezerszky Ottó 1951-ben illegálisan Ausztriába szöktek, ahol több nyugati hírszerző szervezettel is kapcsolatba kerültek. Kihallgatásaik során katonai, politikai és gazdasági adatokat szolgáltattak ki. Később a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége nevű emigráns katonai szervezet…

Venkovits Károly és társai bűnügye

Venkovits Károly 1949 júniusában átszökött Jugoszláviába, ahol a helyi hírszerzés részletesen kihallgatta Magyarország politikai és gazdasági viszonyaira vonatkozóan, majd augusztusban visszadobta Magyarországra, ahol ettől kezdve Szoták Károly álnéven élt.
1950 tavaszától kezdve Miskolcon…

Vigh József és társa bűnügye

Vigh József és Vigh Sándor testvérek a nyilas hatalomátvétel után nyilas fegyveres pártszolgálatosként Budapesten, elsősorban a XIV. kerületben részt vettek üldözöttek kifosztásában, súlyos bántalmazásában és törvénytelen kivégzésében. A tömeggyilkosságokat különös kegyetlenséggel végezték el és…

Viszneki László és társai bűnügye

Viszneki László 1949 júniusában Ausztriába szökött, ahol kapcsolatba került az amerikai és az angol titkosszolgálattal (CIC, FSS) és megállapodott velük, hogy anyagi ellenszolgáltatás fejében katonai és gazdasági információkat szállít nekik. Többnapos kiképzésben részesítették, majd június végén…

Vitai András és társai bűnügye

1945 februárjában két szovjet katona betért id. Vitai János ceglédi tanyájára. A házigazda megvendégelte őket, majd a katonák elaludtak. Ezt kihasználva Vitai András és három társa meggyilkolták a két katonát, majd holmijaikat szétosztották egymás között.