Büntetőeljárások

Elnevezés Csökkenő rendezés Az eljárás kezdete A jogerős döntés szerinti tényállás
Hajnácskőy László bűnügye

Hajnácskőy László csendőrezredes 1935 után a katonai titkosszolgálat kommunista mozgalmakkal foglalkozó (VKF-2/K) alosztályát vezette, majd a Pécsi Csendőrkerület parancsnoka volt, 1944. október 29-től pedig a Belügyminisztérium VII. (Közbiztonsági) Osztályának élén állt. Szolgálati helyein…

Hammer Ferenc bűnügye

Hammer Ferenc 1942. június 8. és 1943. április 12. között a keleti fronton, a 101/29. számú munkásszázad parancsnokaként teljesített szolgálatot. Az alakulatához beosztott munkaszolgálatosokat bántalmazta, közülük száznál több személynek a halálát okozta ezzel.
 

Hermann Ottó és társai bűnügye

1949 őszén a jugoszláv hírszerzés által beszervezett Hermann Ottó illegális szervezkedésbe kezdett az izsáki és orgoványi birtokos gazdák között. Egy olyan mozgalom létrehozását tűzte ki célul, amely jugoszláv támadás esetén az ellenséges erőket fegyveresen támogatná. Listát állítottak össze az…

Hévey László és társai bűnügye

Hévey László és társai kiterjedt demokráciaellenes, legitimista összeesküvést szerveztek, fegyveres csoportot hoztak létre és mozgalmuk támogatására külföldi kapcsolatokat kerestek.

Hindy Iván bűnügye

Hindy Iván az I. (budapesti) hadtesthez beosztott tábornok 1944. október 15-én letartóztatta Aggteleky Béla hadtestparancsnokot és erőszakkal eltávolította Latorczay Lőrinc ezredest, ezzel megakadályozta, hogy az I. (budapesti) hadtest fővárosi alakulatait a német csapatok ellen bevessék. 1944.…

Holkó István bűnügye

Holkó István 1942-ben szovjet hadműveleti területen a 402. sz. munkásszázad keretlegényeként különösen brutális módon, az egyébként is túlzóan embertelen parancsokat túlszárnyalva kegyetlenkedett a polgári lakossággal, részt vett emberek törvénytelen megkínzásában és közreműködött számos…

Horák Jenő és társai bűnügye

Horák Jenő már 1948-ban elkezdett szervezni egy illegális fegyveres szervezkedést Kecskemét környékén a fennálló rendszer megdöntése céljából, ez azonban 1949-ben megszűnt.
Csáky Ferenc 1950 első felében a „Kommunista ellenes erők magyarországi központja” aláírással röplapokat készített,…

Horváth Barna és társai bűnügye

Horváth Barna és Horváth Kálmán, 1945 előtt is szolgáló katonatisztek 1947-ben felvételt nyertek a demokratikus hadseregbe, ahol a Magyar Légierőnél igen magas beosztásokba kerültek. Ezt felhasználva tudatosan romboló és züllesztő tevékenységet fejtettek ki a hadseregben. Tevékeny szerepük volt…

Horváth Ferenc és társai bűnügye

Az 1948-ban külföldre szökött Jakabfy Gyula és Bálint Antal egykori katonatisztek Ausztriában kapcsolatba kerültek a francia katonai hírszerzéssel. 1949-ben levelezés útján próbálták hazai kapcsolataikat bevonni e tevékenységbe. Rokonaik, özvegy Sass Józsefné és Bálint Gyula további személyeket…

Ifj. Dinnyés János és társai

Ifj. Dinnyés János 1951. december 16-án a 16 éves György nevű öccsével az albertirsai rendőrőrs elé ment és követelte László nevű testvérük elengedését, akit csendháborítás és hatósági közeggel szembeni engedetlenség miatt előállított a rendőrség. A helyi párttitkár, Rajs Ferenc is megjelent a…

Illés Mihály és társai bűnügye

Illés Mihály és Molnár Mihály 1950 őszén budapesti nagy üzemekben és néhány Nógrád megyei településen Fekete Kereszt néven illegális mozgalmat hozott létre, amelybe először három, az Óbudai Hajógyárban dolgozó kollégájukat szervezték be. A mozgalom célja egy esetleges háború kitörése esetén a…

Illyés Lajos és társai bűnügye

1944 novemberében Balogh Zsigmond Illyés Lajos felbujtására kunszentmiklósi tanyáján megölt egy szovjet katonát.

Jaczkó Iván és társa bűnügye

Jaczkó Iván 1946-tól lakásán engedély nélkül fegyvereket tartott. Miután bátyját, Jaczkó Pált 1947 elején a Magyar Testvéri Közösség tagjaival szemben indított büntetőügy kapcsán letartóztatták, erőszakos hatalomátvételt próbált elérni. 1947 szeptemberétől méreggel preparált leveleket küldött…

Jénai Vilmos és társai bűnügye

Jénai Vilmos és két társa 1942 májusától 1943 januárjáig a keleti fronton szolgáltak egy hadihíd-csoportban. 1942 augusztusában Jénai Vilmos tartalékos főhadnagy az alakulat parancsnokaként két szovjet polgári személyt kivégeztetett, amit Nagy Imre nem próbált megakadályozni, Deák István pedig a…

Józsa Ferenc bűnügye

Józsa Ferenc 1944-től kezdve a miskolci 107/321. sz. munkásszázad parancsnokaként az alá beosztott munkaszolgálatosokat súlyosan bántalmazta, többet közülük kivégeztetett.

Juhász István bűnügye

Juhász István a második világháború alatt a csendőrség központi nyomozó parancsnokságán a baloldali mozgalmakkal foglalkozó csoport vezetőjeként részt vett a kommunistáknak tekintett őrizetesek bántalmazásában. 1942-ben a bántalmazások miatt Rózsa Ferenc meghalt a vizsgálati fogságban, Schönherz…

Karátsony László bűnügye

Karátsony László vezérkari beosztásaiban maximálisan együttműködött a németekkel, kiszolgálta az érdekeiket. Francia, spanyol és svájci katonai attaséként hírszerzést folytatott. Alakulatával a Kárpátokban akkor is folytatta a harcot a szovjet hadsereg ellen, amikor az 1. magyar hadsereg vezetői…

Karcagi Ferenc bűnügye

Karcagi Ferenc 1948. július 18-án jogellenesen Ausztriába távozott, ahol együttműködést vállalt az angol titkosszolgálattal (FSS), majd hat alkalommal szintén jogellenesen visszatért Magyarországra, ahol katonai és ipari adatokat szerzett, Hernádi Gyulát beszervezte ügynöki munkára és vállalta,…

Kasza Vince bűnügye

Kasza Vince 1944. október 15. után a Nyilaskeresztes Párt Budapest XII. kerületi szervezetében fegyveres szolgálatot vállalt, hogy számára kiutaljanak egy korábban zsidó tulajdonban lévő lakást. 1944. november közepén Budapest VI. és VII. kerületében közreműködött tíz ember előállításában. 1944…

Katz József bűnügye

Katz József 1943 decemberétől a bori táborba (Vorarlberg Lager) vezényelt 101/81. sz. tábori munkásszázad keretében őrparancsnok, 1944 májusától pedig szolgálatvezető volt. A táborban és a Dunántúlra történt visszavonulás közben a munkaszolgálatosokat bántalmazta, illetve elrabolta…