Büntetőeljárások

Elnevezés Csökkenő rendezés Az eljárás kezdete A jogerős döntés szerinti tényállás
Józsa Ferenc bűnügye

Józsa Ferenc 1944-től kezdve a miskolci 107/321. sz. munkásszázad parancsnokaként az alá beosztott munkaszolgálatosokat súlyosan bántalmazta, többet közülük kivégeztetett.

Juhász István bűnügye

Juhász István a második világháború alatt a csendőrség központi nyomozó parancsnokságán a baloldali mozgalmakkal foglalkozó csoport vezetőjeként részt vett a kommunistáknak tekintett őrizetesek bántalmazásában. 1942-ben a bántalmazások miatt Rózsa Ferenc meghalt a vizsgálati fogságban, Schönherz…

Karátsony László bűnügye

Karátsony László vezérkari beosztásaiban maximálisan együttműködött a németekkel, kiszolgálta az érdekeiket. Francia, spanyol és svájci katonai attaséként hírszerzést folytatott. Alakulatával a Kárpátokban akkor is folytatta a harcot a szovjet hadsereg ellen, amikor az 1. magyar hadsereg vezetői…

Karcagi Ferenc bűnügye

Karcagi Ferenc 1948. július 18-án jogellenesen Ausztriába távozott, ahol együttműködést vállalt az angol titkosszolgálattal (FSS), majd hat alkalommal szintén jogellenesen visszatért Magyarországra, ahol katonai és ipari adatokat szerzett, Hernádi Gyulát beszervezte ügynöki munkára és vállalta,…

Kasza Vince bűnügye

Kasza Vince 1944. október 15. után a Nyilaskeresztes Párt Budapest XII. kerületi szervezetében fegyveres szolgálatot vállalt, hogy számára kiutaljanak egy korábban zsidó tulajdonban lévő lakást. 1944. november közepén Budapest VI. és VII. kerületében közreműködött tíz ember előállításában. 1944…

Katz József bűnügye

Katz József 1943 decemberétől a bori táborba (Vorarlberg Lager) vezényelt 101/81. sz. tábori munkásszázad keretében őrparancsnok, 1944 májusától pedig szolgálatvezető volt. A táborban és a Dunántúlra történt visszavonulás közben a munkaszolgálatosokat bántalmazta, illetve elrabolta…

Kelemen Károly és társai bűnügye

Kelemen Károly és társai 1942 júniusa és 1943 januárja között a keleti fronton a VII/2. közérdekű munkaszolgálatos század keretében szolgálva munkaszolgálatosok bántalmazásában vettek részt és ezzel több személy halálát okozták.

Kerekes Ervin és társa bűnügye

Kerekes Ervin 1947 decemberétől tolmácsként részt vett Vörös János volt honvédelmi miniszter és fia, Vörös Tibor, valamint Peter Kopcsak, a budapesti amerikai követség katonai attaséja közötti politikai tárgyalásokon. Kerekes 1948 decemberének végén együttműködést vállalt Kopcsakkal és részére…

Kiss István bűnügye

Kiss István államvédelmi határőr 1949. október 4-én elöljáróját félrevezetve szabadságot kért és kapott, majd másnap illegálisan átlépte az oszták-magyar határt. Salzburgban kapcsolatba került az amerikai hírszerző szervezettel (CIC), kihallgatása során államvédelmi szolgálata alatt tudomására…

Kiss Zoltán és társai bűnügye

Kiss Zoltán repülőszázadost 1948 nyarán Pápán felkereste egy számára addig ismeretlen egykori repülőtiszt, aki beszervezte az amerikai hírszerzés megbízásából katonai és polgári adatok gyűjtése, valamint diverziós tevékenységek végrehajtása céljából. Kiss három személyt vont be a szervezkedésbe…

Kollmann László és társai bűnügye

Kollmann László 1944-ben Lengyelország területén német segédrendőrként partizánok elfogásában és bántalmazásában vett részt. 1946-tól kezdve Grazban élt, Magyarország és Ausztria között kiterjedt ember- és árucsempészettel foglalkozott. 1948-tól a francia hírszerző szervezet számára, majd az…

Koppándy József és társai bűnügye

Koppándy Józsefet hadifogsága idején az amerikaiak támogatását élvező Zákó András vezérőrnagy azzal bízta meg, hogy Magyarországra visszatérve gyűjtse maga köré a demokráciaellenes ismerőseit és hozzanak létre egy illegális fegyveres mozgalmat, amely segíti majd az újabb háború esetén a…

Kőszeghy László és társai bűnügye

Koppány György 1951 nyarán Bodoki László volt csendőralezredes felkérésére vállalkozott arra, hogy segíti őt a nyugati hatalmak részére folytatott kémtevékenységben. Koppány főleg Kecskemétre vonatkozó katonai jellegű adatokat közölt Bodokival.
Kőszeghy László, a sztálinvárosi…

Kosztolányi József és társai bűnügye
Kovács Balázs és társa bűnügye

Kovács Balázs az 1944 őszi harcok során a bugacmonostori tanyájára betérő szovjet katonát egy vasvillával agyonszúrta, majd annak holttestét szomszédja, Csabai István segítségével a közeli nádasban elrejtette. A katona csizmáját Kovács megtartotta magának, fegyverét pedig elásták a tanyán.

Kovács Dénesné és társai bűnügye

Kovács Dénesné 1947 őszétől kezdve, három társa pedig 1949-ben az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségén dolgozó katonai attaséknak közlekedési, gazdasági és katonai információkat adtak át. Kovácsné 1949 elején beszervezte Rózsai Ferencet az adatok megszerzésére.

Kovács József bűnügye

A rajkai rév határőrsén szolgálatot teljesítő Kovács József államvédelmi őrvezető és parancsnoka, Váradi Béla államvédelmi őrvezető 1950. április 5-én szolgálati fegyverüket maguknál tartva szolgálati helyüket elhagyva átszöktek Csehszlovákiába, majd onnan Ausztriába. Másnap Bruckban egy szovjet…

Kövess Béla bűnügye

Kövess Béla a Magyar Ügyvédi Kamara elnökeként és a Magyar Ügyvédek Nemzeti Egyesülete (MÜNE) elnökségének tagjaként a második világháború alatt részt vett a zsidónak minősített ügyvédekkel szembeni intézkedések előkészítésében.

Kozma Andor és társai bűnügye

1944-ben Kozma Andor tartalékos őrmesteri, Tóth Sándor pedig szakaszvezetői rendfokozatban az I. Páncélos Hadosztály I/b. (kémelhárító) Osztályán teljesítettek szolgálatot polgári ruhás nyomozóként. Az alakulat Battonyáról Budapestre történt visszavonulása alatt, 1944 augusztusa és 1944.…

Kozma István bűnügye

Kozma István vezérőrnagy, akit 1942 tavaszán Marosvásárhelyre vezényeltek és megbíztak a székely határőrség megszervezésével, 1944-ben önként belefolyt a meginduló gettózásba. Az akció hatékony lebonyolítása érdekében tábori csendőröket és járműveket bocsátott a közigazgatási szervek…