Büntetőeljárások

Elnevezés Csökkenő rendezés Az eljárás kezdete A jogerős döntés szerinti tényállás
Holkó István bűnügye

Holkó István 1942-ben szovjet hadműveleti területen a 402. sz. munkásszázad keretlegényeként különösen brutális módon, az egyébként is túlzóan embertelen parancsokat túlszárnyalva kegyetlenkedett a polgári lakossággal, részt vett emberek törvénytelen megkínzásában és közreműködött számos…

Horák Jenő és társai bűnügye

Horák Jenő már 1948-ban elkezdett szervezni egy illegális fegyveres szervezkedést Kecskemét környékén a fennálló rendszer megdöntése céljából, ez azonban 1949-ben megszűnt.
Csáky Ferenc 1950 első felében a „Kommunista ellenes erők magyarországi központja” aláírással röplapokat készített,…

Horváth Barna és társai bűnügye

Horváth Barna és Horváth Kálmán, 1945 előtt is szolgáló katonatisztek 1947-ben felvételt nyertek a demokratikus hadseregbe, ahol a Magyar Légierőnél igen magas beosztásokba kerültek. Ezt felhasználva tudatosan romboló és züllesztő tevékenységet fejtettek ki a hadseregben. Tevékeny szerepük volt…

Horváth Ferenc és társai bűnügye

Az 1948-ban külföldre szökött Jakabfy Gyula és Bálint Antal egykori katonatisztek Ausztriában kapcsolatba kerültek a francia katonai hírszerzéssel. 1949-ben levelezés útján próbálták hazai kapcsolataikat bevonni e tevékenységbe. Rokonaik, özvegy Sass Józsefné és Bálint Gyula további személyeket…

Ifj. Dinnyés János és társai

Ifj. Dinnyés János 1951. december 16-án a 16 éves György nevű öccsével az albertirsai rendőrőrs elé ment és követelte László nevű testvérük elengedését, akit csendháborítás és hatósági közeggel szembeni engedetlenség miatt előállított a rendőrség. A helyi párttitkár, Rajs Ferenc is megjelent a…

Illés Mihály és társai bűnügye

Illés Mihály és Molnár Mihály 1950 őszén budapesti nagy üzemekben és néhány Nógrád megyei településen Fekete Kereszt néven illegális mozgalmat hozott létre, amelybe először három, az Óbudai Hajógyárban dolgozó kollégájukat szervezték be. A mozgalom célja egy esetleges háború kitörése esetén a…

Illyés Lajos és társai bűnügye

1944 novemberében Balogh Zsigmond Illyés Lajos felbujtására kunszentmiklósi tanyáján megölt egy szovjet katonát.

Jaczkó Iván és társa bűnügye

Jaczkó Iván 1946-tól lakásán engedély nélkül fegyvereket tartott. Miután bátyját, Jaczkó Pált 1947 elején a Magyar Testvéri Közösség tagjaival szemben indított büntetőügy kapcsán letartóztatták, erőszakos hatalomátvételt próbált elérni. 1947 szeptemberétől méreggel preparált leveleket küldött…

Jénai Vilmos és társai bűnügye

Jénai Vilmos és két társa 1942 májusától 1943 januárjáig a keleti fronton szolgáltak egy hadihíd-csoportban. 1942 augusztusában Jénai Vilmos tartalékos főhadnagy az alakulat parancsnokaként két szovjet polgári személyt kivégeztetett, amit Nagy Imre nem próbált megakadályozni, Deák István pedig a…

Józsa Ferenc bűnügye

Józsa Ferenc 1944-től kezdve a miskolci 107/321. sz. munkásszázad parancsnokaként az alá beosztott munkaszolgálatosokat súlyosan bántalmazta, többet közülük kivégeztetett.

Juhász István bűnügye

Juhász István a második világháború alatt a csendőrség központi nyomozó parancsnokságán a baloldali mozgalmakkal foglalkozó csoport vezetőjeként részt vett a kommunistáknak tekintett őrizetesek bántalmazásában. 1942-ben a bántalmazások miatt Rózsa Ferenc meghalt a vizsgálati fogságban, Schönherz…

Karátsony László bűnügye

Karátsony László vezérkari beosztásaiban maximálisan együttműködött a németekkel, kiszolgálta az érdekeiket. Francia, spanyol és svájci katonai attaséként hírszerzést folytatott. Alakulatával a Kárpátokban akkor is folytatta a harcot a szovjet hadsereg ellen, amikor az 1. magyar hadsereg vezetői…

Karcagi Ferenc bűnügye

Karcagi Ferenc 1948. július 18-án jogellenesen Ausztriába távozott, ahol együttműködést vállalt az angol titkosszolgálattal (FSS), majd hat alkalommal szintén jogellenesen visszatért Magyarországra, ahol katonai és ipari adatokat szerzett, Hernádi Gyulát beszervezte ügynöki munkára és vállalta,…

Kasza Vince bűnügye

Kasza Vince 1944. október 15. után a Nyilaskeresztes Párt Budapest XII. kerületi szervezetében fegyveres szolgálatot vállalt, hogy számára kiutaljanak egy korábban zsidó tulajdonban lévő lakást. 1944. november közepén Budapest VI. és VII. kerületében közreműködött tíz ember előállításában. 1944…

Katz József bűnügye

Katz József 1943 decemberétől a bori táborba (Vorarlberg Lager) vezényelt 101/81. sz. tábori munkásszázad keretében őrparancsnok, 1944 májusától pedig szolgálatvezető volt. A táborban és a Dunántúlra történt visszavonulás közben a munkaszolgálatosokat bántalmazta, illetve elrabolta…

Kele Márton és társa bűnügye

Kele Máté és Jánosi Károly Oroszországban 1942 őszén a 101/1. kisegítő munkaszolgálatos század keretlegényeiként olyan kegyetlenül bántak a munkaszolgálatosakkal, hogy azok legnagyobb része életét vesztette a nélkülözések, a betegségek és a verések következtében.

Kelemen Károly és társai bűnügye

Kelemen Károly és társai 1942 júniusa és 1943 januárja között a keleti fronton a VII/2. közérdekű munkaszolgálatos század keretében szolgálva munkaszolgálatosok bántalmazásában vettek részt és ezzel több személy halálát okozták.

Kerekes Ervin és társa bűnügye

Kerekes Ervin 1947 decemberétől tolmácsként részt vett Vörös János volt honvédelmi miniszter és fia, Vörös Tibor, valamint Peter Kopcsak, a budapesti amerikai követség katonai attaséja közötti politikai tárgyalásokon. Kerekes 1948 decemberének végén együttműködést vállalt Kopcsakkal és részére…

Kiss István bűnügye

Kiss István államvédelmi határőr 1949. október 4-én elöljáróját félrevezetve szabadságot kért és kapott, majd másnap illegálisan átlépte az oszták-magyar határt. Salzburgban kapcsolatba került az amerikai hírszerző szervezettel (CIC), kihallgatása során államvédelmi szolgálata alatt tudomására…

Kiss Zoltán és társai bűnügye

Kiss Zoltán repülőszázadost 1948 nyarán Pápán felkereste egy számára addig ismeretlen egykori repülőtiszt, aki beszervezte az amerikai hírszerzés megbízásából katonai és polgári adatok gyűjtése, valamint diverziós tevékenységek végrehajtása céljából. Kiss három személyt vont be a szervezkedésbe…