Hévey László és társai bűnügye

A büntetőeljárás kezdete
A büntetőeljárásban részt vevő nyomozó szerv(ek)
Az eljáró ügyész megnevezése
nincs adat
Az eljáró ügyészség megnevezése
nincs adat
A vádirat elkészültének időpontja
nincs adat
Az elsőfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Budapesti Katonai Törvényszék
A tárgyalás jellege
zárt
A tanácsvezető bíró neve
Bajor László
Az ítélethozatal ideje
Az ítélet száma
KB. I. 0151/1951/13.
Az ítélet jogereje
jogerős
A másodfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Katonai Főtörvényszék
A tárgyalás jellege
nincs adat
A tanácsvezető bíró neve
Kádár Pál
Az ítélet- vagy határozathozatal ideje
Az ítélet vagy határozat száma
Katonai Főtörvényszék XI. 0207/1951.
A jogerős döntés szerinti tényállás

Hévey László és társai kiterjedt demokráciaellenes, legitimista összeesküvést szerveztek, fegyveres csoportot hoztak létre és mozgalmuk támogatására külföldi kapcsolatokat kerestek.

A jogerős döntés szerinti tényállásban szereplő helyszín(ek)
Budapest
Belgium
Franciaország
Kassa
Szlovákia
Jogerős döntés

Hévey László (Győr, 1902) I. rendű vádlottat háborús bűntett, a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetésében bűntette és folytatólagosan elkövetett kémkedés bűntette miatt halálra ítélték.
Przibislawsky Ferenc (Budapest, 1922) II. rendű vádlottat a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetésének bűntette és fegyverrejtegetés bűntette miatt halálra ítélték.
Kökényessy Artúr (Kisterenye, 1891) III. rendű vádlottat a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetésének bűntette miatt halálra ítélték.
Wolf Aida (1915) IV. rendű vádlottat a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetésének bűntette miatt 15 évi börtönre ítélték.
Osztoits Mihály (Budapest, 1901) V. rendű vádlottat a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétel bűntette miatt 10 évi börtönre ítélték.

A büntetőeljárás következtében elhunyt személy(ek)
Megjegyzés
Ez az ügy a Grősz József kalocsai érsekkel és társaival szemben 1951-ben indított koncepciós eljárás egyik mellékpere volt.
Felhasznált forrás(ok)
HU ÁBTL 3.1.9. V-103458/1