Büntetőeljárások

Elnevezés Csökkenő rendezés Az eljárás kezdete A jogerős döntés szerinti tényállás
Kollmann László és társai bűnügye

Kollmann László 1944-ben Lengyelország területén német segédrendőrként partizánok elfogásában és bántalmazásában vett részt. 1946-tól kezdve Grazban élt, Magyarország és Ausztria között kiterjedt ember- és árucsempészettel foglalkozott. 1948-tól a francia hírszerző szervezet számára, majd az…

Koppándy József és társai bűnügye

Koppándy Józsefet hadifogsága idején az amerikaiak támogatását élvező Zákó András vezérőrnagy azzal bízta meg, hogy Magyarországra visszatérve gyűjtse maga köré a demokráciaellenes ismerőseit és hozzanak létre egy illegális fegyveres mozgalmat, amely segíti majd az újabb háború esetén a…

Kőszeghy László és társai bűnügye

Koppány György 1951 nyarán Bodoki László volt csendőralezredes felkérésére vállalkozott arra, hogy segíti őt a nyugati hatalmak részére folytatott kémtevékenységben. Koppány főleg Kecskemétre vonatkozó katonai jellegű adatokat közölt Bodokival.
Kőszeghy László, a sztálinvárosi…

Kosztolányi József és társai bűnügye
Kovács Balázs és társa bűnügye

Kovács Balázs az 1944 őszi harcok során a bugacmonostori tanyájára betérő szovjet katonát egy vasvillával agyonszúrta, majd annak holttestét szomszédja, Csabai István segítségével a közeli nádasban elrejtette. A katona csizmáját Kovács megtartotta magának, fegyverét pedig elásták a tanyán.

Kovács Dénesné és társai bűnügye

Kovács Dénesné 1947 őszétől kezdve, három társa pedig 1949-ben az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségén dolgozó katonai attaséknak közlekedési, gazdasági és katonai információkat adtak át. Kovácsné 1949 elején beszervezte Rózsai Ferencet az adatok megszerzésére.

Kovács József bűnügye

A rajkai rév határőrsén szolgálatot teljesítő Kovács József államvédelmi őrvezető és parancsnoka, Váradi Béla államvédelmi őrvezető 1950. április 5-én szolgálati fegyverüket maguknál tartva szolgálati helyüket elhagyva átszöktek Csehszlovákiába, majd onnan Ausztriába. Másnap Bruckban egy szovjet…

Kövess Béla bűnügye

Kövess Béla a Magyar Ügyvédi Kamara elnökeként és a Magyar Ügyvédek Nemzeti Egyesülete (MÜNE) elnökségének tagjaként a második világháború alatt részt vett a zsidónak minősített ügyvédekkel szembeni intézkedések előkészítésében.

Kozma Andor és társai bűnügye

1944-ben Kozma Andor tartalékos őrmesteri, Tóth Sándor pedig szakaszvezetői rendfokozatban az I. Páncélos Hadosztály I/b. (kémelhárító) Osztályán teljesítettek szolgálatot polgári ruhás nyomozóként. Az alakulat Battonyáról Budapestre történt visszavonulása alatt, 1944 augusztusa és 1944.…

Kozma István bűnügye

Kozma István vezérőrnagy, akit 1942 tavaszán Marosvásárhelyre vezényeltek és megbíztak a székely határőrség megszervezésével, 1944-ben önként belefolyt a meginduló gettózásba. Az akció hatékony lebonyolítása érdekében tábori csendőröket és járműveket bocsátott a közigazgatási szervek…

Krajecz László bűnügye

Krajecz László 1949. október 15-én katonai szolgálatra vonult be a Budapesti Őrzászlóaljhoz. 1950. február 16-án fegyveres szökést követett el, azzal a céllal, hogy Ausztriába távozzon. Szökés közben egy katonát fegyverrel fenyegetett, bujkálása alatt két államvédelmi beosztottra rálőtt, egyik…

Kriszten Ferenc Rafael és társai bűnügye

Kriszten Ferenc Rafael, az újhatvani ferences rendház vezetője és társai 1950 júniusában erőszakba torkolló tüntetést szerveztek a rendház előtt, hogy megakadályozzák a szerzetesek rendőrök általi elhurcolását.

Kun András bűnügye

Kun András minorita szerzetes és római katolikus pap 1944. október első felében közreműködött a nyilas hatalomátvétel előkészítésében. 1944. december közepe és 1945. január közepe között a Budapest XII. kerületi nyilasok egyik vezetőjeként több száz, főleg zsidónak minősített személy…

Landauer Eduárd bűnügye

1946 augusztusától kezdve a Köztársasági Magyar Autómobil Club főtitkáraként külföldi hivatalos útjai során Lyka István közreműködésével kapcsolatot tartott az amerikai katonai hírszerző szervvel, s számukra adatokat szolgáltatott többek között Magyarország gépkocsiállományáról, az utak…

Lantos János bűnügye

Lantos János 1945 elején a Nemzeti Számonkérő Különítmény csendőregységének tagjaként a budai várban részt vett a XIV/2. kisegítő karhatalmi alakulat baloldali tagjainak és a Vörös Brigád elnevezésű ellenállási csoport tagjainak súlyos bántalmazásában és hét személy törvénytelen kivégzésében.…

Legeza János bűnügye

1945 szeptemberében, amerikai hadifogsága alatt Hennyei Gusztáv volt vezérezredes felhívására az angolszászok érdekében Magyarország elleni kémszolgálatra vállalkozott. 1947-től kezdve a saját maga, illetve az általa kémkedésre beszervezett egykori katonatisztek által szerzett katonai adatokat…

Licskai József bűnügye

Licskai József a korábban már ez ügyben elítélt Ilácsa Józseffel és társaival együtt 1944. december 9-én Táska községben részt vett egy szovjet katona meggyilkolásában.

Lovas Rudolf és társa bűnügye

Lovas Rudolf és testvére, Lovas Géza gombai otthonukban engedély nélkül fegyvert-, lőszert és robbanószert rejtegettek.

Magasházy Ádám és társai bűnügye

Magasházy Ádám unokatestvérével, Nemszila Lászlóval 1945 tavaszán fegyvereket, fegyveralkatrészeket, lőszert és robbanóanyagot gyűjtött a budai vár környékén, majd ezeket elrejtették. Magasházy és Sallay Ernő 1945-től kezdve demokráciaellenes szervezkedés gondolatával foglalkoztak, de csak 1949-…

Megadja László bűnügye

Megadja László 1944-1945 fordulóján a Nyilaskeresztes Párt nyomozójaként Budapesten kihallgatásokat vezetett, amelyek során embereket bántalmazott. Részt vett az üldözöttek begyűjtésére indított razziákban és az emberek Duna partra kísérésében, ahol társai kivégezték őket.