Büntetőeljárások

Elnevezés Csökkenő rendezés Az eljárás kezdete A jogerős döntés szerinti tényállás
Krajecz László bűnügye

Krajecz László 1949. október 15-én katonai szolgálatra vonult be a Budapesti Őrzászlóaljhoz. 1950. február 16-án fegyveres szökést követett el, azzal a céllal, hogy Ausztriába távozzon. Szökés közben egy katonát fegyverrel fenyegetett, bujkálása alatt két államvédelmi beosztottra rálőtt, egyik…

Kriszten Ferenc Rafael és társai bűnügye

Kriszten Ferenc Rafael, az újhatvani ferences rendház vezetője és társai 1950 júniusában erőszakba torkolló tüntetést szerveztek a rendház előtt, hogy megakadályozzák a szerzetesek rendőrök általi elhurcolását.

Kun András bűnügye

Kun András minorita szerzetes és római katolikus pap 1944. október első felében közreműködött a nyilas hatalomátvétel előkészítésében. 1944. december közepe és 1945. január közepe között a Budapest XII. kerületi nyilasok egyik vezetőjeként több száz, főleg zsidónak minősített személy…

Landauer Eduárd bűnügye

1946 augusztusától kezdve a Köztársasági Magyar Autómobil Club főtitkáraként külföldi hivatalos útjai során Lyka István közreműködésével kapcsolatot tartott az amerikai katonai hírszerző szervvel, s számukra adatokat szolgáltatott többek között Magyarország gépkocsiállományáról, az utak…

Lantos János bűnügye

Lantos János 1945 elején a Nemzeti Számonkérő Szék csendőrkülönítményének tagjaként a budai várban részt vett a XIV/2. kisegítő karhatalmi alakulat baloldali tagjainak és a Vörös Brigád elnevezésű ellenállási csoport tagjainak súlyos bántalmazásában és hét személy törvénytelen kivégzésében.

Legeza János bűnügye

1945 szeptemberében, amerikai hadifogsága alatt Hennyei Gusztáv volt vezérezredes felhívására az angolszászok érdekében Magyarország elleni kémszolgálatra vállalkozott. 1947-től kezdve a saját maga, illetve az általa kémkedésre beszervezett egykori katonatisztek által szerzett katonai adatokat…

Licskai József bűnügye

Licskai József a korábban már ez ügyben elítélt Ilácsa Józseffel és társaival együtt 1944. december 9-én Táska községben részt vett egy szovjet katona meggyilkolásában.

Lovas Rudolf és társa bűnügye

Lovas Rudolf és testvére, Lovas Géza gombai otthonukban engedély nélkül fegyvert-, lőszert és robbanószert rejtegettek.

Magasházy Ádám és társai bűnügye

Magasházy Ádám unokatestvérével, Nemszila Lászlóval 1945 tavaszán fegyvereket, fegyveralkatrészeket, lőszert és robbanóanyagot gyűjtött a budai vár környékén, majd ezeket elrejtették. Magasházy és Sallay Ernő 1945-től kezdve demokráciaellenes szervezkedés gondolatával foglalkoztak, de csak 1949-…

Megadja László bűnügye

Megadja László 1944-1945 fordulóján a Nyilaskeresztes Párt nyomozójaként Budapesten kihallgatásokat vezetett, amelyek során embereket bántalmazott. Részt vett az üldözöttek begyűjtésére indított razziákban és az emberek Duna partra kísérésében, ahol társai kivégezték őket.

Merényi Mihály bűnügye

Merényi Mihály a Honvéd Altiszti Folyóiratban 1941 és 1943 között megjelent cikkeiben háborús, antiszemita, szovjet- és kommunistaellenes propagandát fejtett ki. Később, 1948 tavaszán régi ismerősének, az egykor a VKF/2. Osztályán szolgálatot teljesítő Kecskeméti Józsefnek beszámolt a politikai…

Mikes József és társai bűnügye

Mikes József 1951-ben Nemzeti Felszabadító Mozgalom néven létrehozott egy illegális szervezkedést, amelynek célja a fennálló rendszer megdöntése volt. A tevékenységbe több személyt bevont, akikkel szabotázs akciókat terveztek, valamint röpcédulákat készítettek és terjesztettek.

Molnár Dénes és társai bűnügye

Molnár Dénes 1949 augusztusában Nagykőrösön megbízható ismerősei bevonásával egy illegális fegyveres szervezetet hozott létre, amelynek célja a népi demokratikus rendszer bukásának előmozdítása volt.

Molnár Imre bűnügye

Molnár Imre 1952. december 26-án a váltók helytelen átállításával a HÉV Császárfürdő állomásánál balesetet idézett elő, amelyben több személy meghalt, illetve súlyos sérülést szenvedett, valamint jelentős anyagi kár és forgalmi zavar keletkezett.

Molnár Sándor bűnügye

Molnár Sándor, a népi demokráciát gyűlölő kulák 1950. június 30-án a füzesgyarmati határban lévő földbirtokán gabonáját aratta egy 10 éves gyerekkel. Délben főzés céljából tudatosan alkalmatlan helyet választva tüzet rakott. A nyílt lángtól meggyulladt a száraz cigánybúza és a tűz elterjedt. A…

Némedi Varga Jakab és társai bűnügye

Némedi Varga Jakab és társai 1948-tól kezdve részt vettek a Peyer Károly és Kéthly Anna szociáldemokrata politikusok által vezetett államellenes szervezkedésben, amelynek célja a népi demokratikus rendszer megbuktatása volt.

Németh István bűnügye

Németh István 1942 tavaszától a nagykátai 401. sz. különleges munkásszázad keretlegényeként a keleti fronton durván, embertelenül bánt a rá bízott munkaszolgálatosokkal. Részt vett sokuk törvénytelen kivégzésében, többen pedig az általa elrendelt elégtelen élelmezés okozta végelgyengülésben…

Németh László és társai bűnügye

Németh László 1948 decemberében Ausztriába szökött, ahol beszervezték a nyugati hírszerző szervek. 1949 februárjában illegálisan visszatért az országba, majd kapcsolatba lépett a Röck István-féle gépgyárban dolgozó Potzner József gépészmérnökkel, a Ganz Vagon- és Gépgyárban dolgozó Falusi István…

Papp Ferenc bűnügye

Papp Ferenc 1949 nyarán a jugoszláv-magyar határ közvetlen közelében fekvő Izabellaföldön egy szervezkedést kezdeményezett és vezetett, amely a demokratikus államrend megdöntését tűzte ki célul. Tervük szerint a helyi határvadász őrsöt megtámadva fegyverekhez jutnak, majd ezek segítségével…

Pásti István és társai bűnügye

Pásti István és társai 1948-1949-ben a közeli rendszerváltozás reményében és annak előkészítésére Magyarország több településén katonai és gazdasági adatokat gyűjtöttek, majd azokat továbbították az Ausztriában működő amerikai hírszerző szervezetnek (CIC), valamint a demokratikus államrend…