Bodoki László és társai bűnügye

A büntetőeljárás kezdete
A büntetőeljárásban részt vevő nyomozó szerv(ek)
Az eljáró ügyész megnevezése
nincs adat
Az eljáró ügyészség megnevezése
nincs adat
A vádirat elkészültének időpontja
nincs adat
Az elsőfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Budapesti Megyei Bíróság
A tárgyalás jellege
zárt
A tanácsvezető bíró neve
Jónás Béla
Az ítélethozatal ideje
Az ítélet száma
B. III. 02084/1952/3.
Az ítélet jogereje
részben jogerős
A másodfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága
A tárgyalás jellege
zárt
A tanácsvezető bíró neve
Lázár Miklós
Az ítélet- vagy határozathozatal ideje
Az ítélet vagy határozat száma
B. IV. 00275/1952/8.
Az ítélet jogereje
jogerős
A jogerős döntés szerinti tényállás

Bodoki László csendőralezredes 1942-ben a Szovjetunió területén a II. magyar hadsereg közbiztonsági osztályán teljesített szolgálata során részese és tettese volt szovjet állampolgárok kivégzésének. 1949-1950-ben Kecskeméten egykori csendőrökkel és katonatisztekkel olyan rendfenntartó alakulat felállítását tervezte, amely a küszöbön álló háború esetén az ellenséges erőket támogatta volna.

A jogerős döntés szerinti tényállásban szereplő helyszín(ek)
Szovjetunió
Kecskemét
Bács-Kiskun vármegye
Jogerős döntés

Bodoki László (Kismajtény, 1888) I. rendű vádlottat háborús bűntett, valamint a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés kezdeményezésének és vezetésének bűntette miatt halálra ítélték.
Soós Zoltán (Kecskemét, 1899) II. rendű vádlottat a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétel bűntette miatt 12 évi börtönre ítélték.
Soós Zoltánné sz. Tóth Rozália (Szombathely, 1919) III. rendű vádlottat a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétel bűntette miatt 3 évi börtönre ítélték.
Málik József (Zalamerenye, 1889) IV. rendű vádlottat a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szövetkezés bűntette miatt 6 évi börtönre ítélték.
Szűcs István (Siófok, 1888) V. rendű vádlottat a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szövetkezés bűntette miatt 6 évi börtönre ítélték.

A büntetőeljárás következtében elhunyt személy(ek)
Felhasznált forrás(ok)
HU ÁBTL 3.1.9. V-103271