Breitenbach Lajos és társai bűnügye

A büntetőeljárás kezdete
A büntetőeljárásban részt vevő nyomozó szerv(ek)
Az eljáró ügyész megnevezése
nincs adat
Az eljáró ügyészség megnevezése
nincs adat
A vádirat elkészültének időpontja
nincs adat
Az elsőfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Pécsi Megyei Bíróság mint rögtönítélő bíróság
A tárgyalás jellege
nyilvános
A tanácsvezető bíró neve
Antal Pál
Az ítélethozatal ideje
Az ítélet száma
0054/1952.
Az ítélet jogereje
jogerős
A jogerős döntés szerinti tényállás

Breitenbach Lajos és Heim József 1952. december 23-án éjjel Óbányán egy vasdoronggal agyonütötték Kovács János helyi tanácselnököt, amiért az felvette őket a kuláklistára. Az ügyben felbujtóként szerepelt Schmidt Keresztély tanácstitkár, Resch János fakitermelő, a beszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatt - Kovács által feljelentett, majd - elítélt Tichy György gazdálkodó, valamint Koncz László Miklós tanító.

A jogerős döntés szerinti tényállásban szereplő helyszín(ek)
Óbánya
Baranya megye
Jogerős döntés

Breitenbach Lajos (Óbánya, 1901) I. rendű vádlottat szövetségben elkövetett gyilkosság bűntette miatt halálra ítélték.
Heim József (Óbánya, 1910) II. rendű vádlottat szövetségben elkövetett gyilkosság bűntette miatt halálra ítélték.
Tichy György (Óbánya, 1898) III. rendű vádlottat szövetségben elkövetett gyilkosság bűntettének felbujtói részessége miatt halálra ítélték.
Schmidt Keresztély (Bonyhádvarasd, 1913) IV. rendű vádlottat szövetségben elkövetett gyilkosság bűntettének felbujtói részessége miatt 15 évi börtönre ítélték.
Koncz László Miklós (Pécs, 1915) V. rendű vádlottat szövetségben elkövetett gyilkosság bűntettének felbujtói részessége miatt halálra ítélték.
Resch János (Zengővárkony, 1907) VI. rendű vádlottat szövetségben elkövetett gyilkosság bűntettének felbujtói részessége és fegyverrejtegetés bűntette miatt életfogytig tartó börtönre ítélték.

A büntetőeljárás következtében elhunyt személy(ek)
Megjegyzés
Minden vádlott családját kitelepítették.
1993-ban Tichy György lánya és Koncz László özvegye perújítási indítványt nyújtottak be a Legfelsőbb Bíróságra, amely a Bfv. X. 861/1993/11. számú ítéletével hatályon kívül helyezte a rögtönítélő bíróság 1953. évi halálos ítéleteit.
Felhasznált forrás(ok)
HU ÁBTL 2.1. X/28
HU ÁBTL 2.1. X/36
HU ÁBTL 2.5.2. 20-179/1954 BM ORK IX.
HU ÁBTL 3.1.9. Baranya megyei vizsgálati napló
HU ÁBTL 3.1.9. V-107152