Kelemen Károly és társai bűnügye

A büntetőeljárás kezdete
A büntetőeljárásban részt vevő nyomozó szerv(ek)
Az eljáró ügyész megnevezése
Lázár Tivadar
Az eljáró ügyészség megnevezése
Miskolci Népügyészség
A vádirat elkészültének időpontja
1948. 05. 05.
Az elsőfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Miskolci Népbíróság
A tárgyalás jellege
nyilvános
A tanácsvezető bíró neve
Fűrész Endre
Az ítélethozatal ideje
Az ítélet száma
Nb. 197/1945/47.
Az ítélet jogereje
részben jogerős
A másodfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Népbíróságok Országos Tanácsa
A tárgyalás jellege
nyilvános
A tanácsvezető bíró neve
Pálosi Béla
Az ítélet- vagy határozathozatal ideje
Az ítélet vagy határozat száma
NOT II. 3144/1948/51.
Az ítélet jogereje
jogerős
A jogerős döntés szerinti tényállás

Kelemen Károly és társai 1942 júniusa és 1943 januárja között a keleti fronton a VII/2. közérdekű munkaszolgálatos század keretében szolgálva munkaszolgálatosok bántalmazásában vettek részt és ezzel több személy halálát okozták.

A jogerős döntés szerinti tényállásban szereplő helyszín(ek)
Szovjetunió
Jogerős döntés

Kelemen Károly (Miskolc, 1916) I. rendű vádlottat háborús bűntett miatt halálra ítélték.
Tusai András (Kál, 1919) II. rendű vádlottat háborús bűntett miatt életfogytig tartó kényszermunkára ítélték.
Juhász János Gábor (nincs adat) III. rendű vádlottat távollétében háborús bűntett miatt halálra ítélték.
Erdősi József (Pestszenterzsébet, 1916) IV. rendű vádlottat népellenes bűntett miatt 5 évi börtönre ítélték.
Takács András (Mezőkövesd, 1919) V. rendű vádlottat háborús bűntett miatt halálra ítélték.
Vogel György (Kál, 1919) VI. rendű vádlottat háborús bűntett miatt legkevesebb 10 évi kényszermunkára ítélték.
Kiss Gyula (Nagykanizsa, 1916) VII. rendű vádlottat háborús bűntett miatt életfogytig tartó kényszermunkára ítélték.

A büntetőeljárás következtében elhunyt személy(ek)
Megjegyzés
A Takács Andrással, Kiss Gyulával és Vogel Györggyel szemben indított büntetőperben a Miskolci Népbíróság 1946. november 14-én ítéletet hozott, amit másodfokon a Népbíróságok Országos Tanácsa 1948. május 25-én megsemmisített és új eljárást rendelt el.
Az új eljárás során ügyüket összevonták Kelemen Károlyéval, Tusai Andráséval, Juhász János Gáboréval és Erdősi Józsefével, akiket 1948. május 5-én, illetve 1948. július 14-én helyeztek vád alá.
A jogerősen elítélt Kelemen Károly perújrafelvételi kérelmét első fokon a Debreceni Népbíróság 1949. február 24-én, másodfokon pedig a Legfelsőbb Bíróság 1951. június 23-án elutasította.
Felhasznált forrás(ok)
HU ÁBTL 3.1.9. V-24995