Megadja László bűnügye

A büntetőeljárás kezdete
Az eljáró ügyész megnevezése
Noszkó Imre
Az eljáró ügyészség megnevezése
Budapesti Népügyészség
A vádirat elkészültének időpontja
1945. 08. 06.
Az elsőfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Budapesti Megyei Bíróság
A tárgyalás jellege
nyilvános
A tanácsvezető bíró neve
Tutsek Gusztáv
Az ítélethozatal ideje
Az ítélet száma
B. III. 18125/1949/19.
Az ítélet jogereje
részben jogerős
A másodfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága
A tárgyalás jellege
nyilvános
A tanácsvezető bíró neve
Major Ákos
Az ítélet- vagy határozathozatal ideje
Az ítélet vagy határozat száma
B. X. 8820/1951.
Az ítélet jogereje
jogerős
A jogerős döntés szerinti tényállás

Megadja László 1944-1945 fordulóján a Nyilaskeresztes Párt nyomozójaként Budapesten kihallgatásokat vezetett, amelyek során embereket bántalmazott. Részt vett az üldözöttek begyűjtésére indított razziákban és az emberek Duna partra kísérésében, ahol társai kivégezték őket.

A jogerős döntés szerinti tényállásban szereplő helyszín(ek)
Budapest
Jogerős döntés

Megadja László (Hódmezővásárhely, 1921) vádlottat háborús bűntett miatt halálra ítélték.

A büntetőeljárás következtében elhunyt személy(ek)
Megjegyzés
Megadja Lászlót háborús bűntett miatt korábban már többször is bíróság elé állították. A Budapesti Népbíróság 1946. november 15-én első fokon 12 évi kényszermunkára ítélte. Ezt az ítéletet a Népbíróságok Országos Tanácsa 1949. március 7-én másodfokon 15 évi kényszermunkára változtatta át. Perújítás során a Budapesti Büntető Törvényszék 1950. szeptember 19-én első fokon halálra ítélte. Ezt az ítéletet azonban a Legfelsőbb Bíróság hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására, valamint érdemi határozathozatalra utasította.
Felhasznált forrás(ok)
HU ÁBTL 3.1.9. V-55770