Krajecz László bűnügye

A büntetőeljárás kezdete
A büntetőeljárásban részt vevő nyomozó szerv(ek)
Az eljáró ügyész megnevezése
nincs adat
Az eljáró ügyészség megnevezése
nincs adat
A vádirat elkészültének időpontja
nincs adat
Az elsőfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Budapesti Katonai Törvényszék
A tárgyalás jellege
zárt
A tanácsvezető bíró neve
Andó Ferenc
Az ítélethozatal ideje
Az ítélet száma
Kb. IX. 038/1950.
Az ítélet jogereje
nem jogerős
A másodfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Katonai Főtörvényszék
A tárgyalás jellege
zárt
A tanácsvezető bíró neve
Bajor László
Az ítélet- vagy határozathozatal ideje
Az ítélet vagy határozat száma
II. 005/kat. ftszék-1950.
Az ítélet jogereje
jogerős
A jogerős döntés szerinti tényállás

Krajecz László 1949. október 15-én katonai szolgálatra vonult be a Budapesti Őrzászlóaljhoz. 1950. február 16-án fegyveres szökést követett el, azzal a céllal, hogy Ausztriába távozzon. Szökés közben egy katonát fegyverrel fenyegetett, bujkálása alatt két államvédelmi beosztottra rálőtt, egyik ismerősével pedig katonai adatokat közölt.

A jogerős döntés szerinti tényállásban szereplő helyszín(ek)
Budapest
Jogerős döntés

Krajecz László (Nyíregyháza, 1928) vádlottat hűtlenség, szökés, gyilkossági kísérlet, hatósági közeg elleni erőszak, valamint lőfegyver és lőszer engedély nélküli tartásának bűntettei miatt halálra ítélték.

A büntetőeljárás következtében elhunyt személy(ek)
Felhasznált forrás(ok)
HU ÁBTL 3.1.9. V-35937