nincs adat

Kapcsolódó személyi adatlapok

Bánki László bűnügye

Bánki László a kassai csendőrkerület ungvári nyomozó alosztályának vezetőjeként 1940-ben az ungvári, 1941-ben a munkácsi, 1942-ben pedig a központi nyomozó parancsnokság összekötő tisztjeként a budapesti kommunistaellenes eljárások egyik irányítója volt, a vizsgálat során száznál több személyt bántalmaztak az Andrássy laktanyában (Bp. X. Hungária krt. 19-21.), az eljárások következtében végezték ki Schönherz Zoltánt és Rózsa Ferencet.

Bessenyei István bűnügye

Bessenyei István 1944. május 12-én belépett a Magyar Megújulás Pártjába, 1944. október 14-én pedig a Halálfejes Légióba. 1944. október második felében részt vett Pestszenterzsébeten egy személy, Óbudán pedig 42 személy törvénytelen kivégzésében.

Csanádi Pál és társa bűnügye

Csanádi Pál és Rajkay Gábor az 1946-os évben a budapesti amerikai követség alkalmazásában álltak. Ott szerzett ismeretség révén Rajkay már 1948-ban önként vállalkozott hírszerzésre James Peter Kopcsak alezredesnél, az amerikai helyettes katonai attasénál, aki azonban nem vette igénybe szolgálatait. 1950 januárjában mindketten tényleges katonai szolgálatra vonultak be, ennek során katonai titkot képező adatokat gyűjtöttek abból a célból, hogy azokat idegen állam hatóságával közöljék. A házkutatások során mindkettejüknél fegyvert találtak.

Ereky Károly bűnügye

Ereky Károly publikációiban és politikusokhoz írott memorandumaiban a fajvédő és nemzeti szocialista eszméket támogatta, 1944. március 19. után belépett a Nemzeti Szocialista Pártba és együttműködött a Gestapóval. 1945 februárjában Ausztriába távozott, ahol 1945. augusztus végén őrizetbe vették és Budapestre szállították.

Fábián Lajos bűnügye

Fábián Lajos 1936-tól egészen 1945-ig vezető pozíciókat töltött be a Honvédelmi Minisztériumban, ezáltal részese volt a hadseregnek a háborúra való felkészítésében, 1941-től pedig az iparnak és a munkaerőnek háborús célokra való mozgósításában. 1944. október 15-e után a minisztérium munkaügyi csoportfőnökeként a nyilasok és a németek rendelkezésére bocsátotta az irányítása alatt álló munkaszolgálatos századokat és polgári munkaerőt.

Fodor Gyula bűnügye

Fodor Gyula 1949. május 11-én jogellenesen Ausztriába távozott, ott a brit titkosszolgálatnak (FSS) katonai titkokat adott át. 1950 márciusában az amerikai titkosszolgálattal (CIC) együttműködésben vállalta, hogy részükre további katonai információkat szerez, illetve ügynököket szervez be, majd illegális úton visszatért Magyarországra.

Füvesi János bűnügye

Füvesi János termelőszövetkezeti tagot rossz munkája miatt ki akarták tenni a tanyáról, ahol családjával élt. Bosszúból 1952. december elsejéről másodikára virradó éjjel a tsz. székkutasi tanyaközpontjában álló istállóban meggyújtotta a lovak alomszalmáját. Az épület nem égett le, de cselekménye következtében elpusztult hét ló, a termelőszövetkezetet pedig összesen kb. 68000 forintnyi kár érte.