Bánki László bűnügye

A büntetőeljárás kezdete
A büntetőeljárásban részt vevő nyomozó szerv(ek)
Az eljáró ügyész megnevezése
nincs adat
Az eljáró ügyészség megnevezése
nincs adat
A vádirat elkészültének időpontja
nincs adat
Az elsőfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Budapesti Büntetőtörvényszék
A tárgyalás jellege
nincs adat
A tanácsvezető bíró neve
Tutsek Gusztáv
Az ítélethozatal ideje
Az ítélet száma
B. XLIV. 4612/1950/2.
Az ítélet jogereje
nem jogerős
A másodfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Legfelsőbb Bíróság
A tárgyalás jellege
nyilvános
A tanácsvezető bíró neve
Bojta Béla
Az ítélet- vagy határozathozatal ideje
Az ítélet vagy határozat száma
B. V. 7760/1950/9.
Az ítélet jogereje
jogerős
A jogerős döntés szerinti tényállás

Bánki László a kassai csendőrkerület ungvári nyomozó alosztályának vezetőjeként 1940-ben az ungvári, 1941-ben a munkácsi, 1942-ben pedig a központi nyomozó parancsnokság összekötő tisztjeként a budapesti kommunistaellenes eljárások egyik irányítója volt, a vizsgálat során száznál több személyt bántalmaztak az Andrássy laktanyában (Bp. X. Hungária krt. 19-21.), az eljárások következtében végezték ki Schönherz Zoltánt és Rózsa Ferencet.

A jogerős döntés szerinti tényállásban szereplő helyszín(ek)
Ungvár
Ukrajna
Munkács
Ukrajna
Kárpátalja
Ukrajna
Budapest
Jogerős döntés

Bánki László (Debrecen, 1904) vádlottat háborús bűntett miatt halálra ítélték.

A büntetőeljárás következtében elhunyt személy(ek)
Megjegyzés
A Budapesti Megyei Bíróság 1951. május 18-án elutasította a perújrafelvételi kérelmet.
Felhasznált forrás(ok)
HU ÁBTL 3.1.9. V-52261