Tiszalök, internálótábor

Az internálótábor (munkatábor) 1951 januárjában létesült a vízerőmű és vízlépcső építési munkálatainak elvégzésére. Ebben a táborban helyezték el a szovjet hadifogságból hazahozott foglyok közül azokat, akik a második világháború alatt SS-katonák vagy a nyilas fegyveres erők önkéntes tagjai voltak és hozzátartozóikat népi német származásuk miatt már korábban kitelepítették Németországba. Az őrzést külsőleg az Államvédelmi Hatóság belsőkarhatalmi egységei, a munkáltatást és a belső őrzést a Büntetésvégrehajtási Parancsnokság egységei látták el. A tábor létszáma 1400-1500 fő körül mozgott.

Kapcsolódó személyi adatlapok