Geistlinger Mátyás

Névváltozat(ok)
Geistinger Mátyás
Geisztlinger Mátyás
Geiszlinger Mátyás
Keizinger Mátyás (ezen a néven temették el)
Születési név
Geistlinger, Matthias
Születési hely:
Levél
Győr-Moson-Sopron vármegye
Születési idő
Lakóhely
nincs adat
Foglalkozás(ok)
nincs adat
Életrajzi megjegyzés

Hat elemi osztályt végzett. 1945 januárjától a 6. SS harckocsi hadosztály állományában szolgált. 1945 áprilisában Ausztria területén szovjet fogságba esett. A hadifogságból 1950 decemberében hozták haza, de a magyar hatóságok nem engedték szabadon, hanem hadifogoly őrizetes maradt.

Terhére rótt cselekmény

SS-katona volt.

A cselekmény helyszíne(i)
nincs adat
Büntetőintézkedés

1952. március 28-án internálták, a tiszalöki táborba került.

Elhalálozás ideje
Elhalálozás helye
Elhalálozás oka
Tisztázatlan
Megjegyzés
A tiszalöki internálótáborban történt 1953. október 4-ei kitörési kísérlet alkalmával agyonlőtték az őrök.
Temetés ideje
Temetés helye
Temetésre vonatkozó egyéb információk

Keizinger Mátyás néven temették el.

Halotti anyakönyvi bejegyzés száma
Halálát nem anyakönyvezték.
Felhasznált forrás(ok)
HU ÁBTL 2.1. X/34/3
HU ÁBTL 2.1. X/36
HU ÁBTL 2.5. - Tiszalök
HU ÁBTL 4.1. A-469
HU ÁBTL 4.1. A-482
HU ÁBTL 4.1. A-1249