Gazafi György

Névváltozat(ok)
Gazaffy György
Hazafi György
Gazuli György (ezen a néven temették el)
Születési név
Gazafi, Georg
Születési hely:
Bács
Szerbia
Születési idő
Foglalkozás(ok)
kertész
Életrajzi megjegyzés

Hat elemi osztályt és egy hároméves szakiskolát végzett. 1944 szeptemberétől a 31. SS hadosztály állományában szolgált. 1945 májusában Németország területén szovjet fogságba esett. A hadifogságból 1950 decemberében hozták haza, de a magyar hatóságok nem engedték szabadon, hanem hadifogoly őrizetes maradt.

Őrizetbevétel ideje
Őrizetbevétel ideje megjegyzés
Az őrizetbevétel pontos ideje ismeretlen.
Terhére rótt cselekmény

SS-katona volt.

A cselekmény helyszíne(i)
Büntetőintézkedés

1952. március 28-án internálták, a tiszalöki táborba került.

Elhalálozás ideje
Elhalálozás helye
Elhalálozás oka
Tisztázatlan
Megjegyzés
A tiszalöki internálótáborban történt 1953. október 4-ei kitörési kísérlet alkalmával agyonlőtték az őrök.
Temetés ideje
Temetés helye
Temetésre vonatkozó egyéb információk

Gazuli György álnéven temették el.

Halotti anyakönyvi bejegyzés száma
Halálát nem anyakönyvezték.
Felhasznált forrás(ok)
HU ÁBTL 2.1. X/34/3
HU ÁBTL 2.5. - Tiszalök
HU ÁBTL 3.1.9. V-146239
HU ÁBTL 4.1. A-482
HU ÁBTL 4.1. A-1249