Kovács Dénesné és társai bűnügye

A büntetőeljárás kezdete
A büntetőeljárásban részt vevő nyomozó szerv(ek)
Az eljáró ügyész megnevezése
nincs adat
Az eljáró ügyészség megnevezése
nincs adat
A vádirat elkészültének időpontja
nincs adat
Az elsőfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Budapesti Katonai Törvényszék
A tárgyalás jellege
zárt
A tanácsvezető bíró neve
Gadó Béla
Az ítélethozatal ideje
Az ítélet száma
Kb. VIII./021-1950/67.
Az ítélet jogereje
nem jogerős
A másodfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Katonai Főtörvényszék
A tárgyalás jellege
zárt
A tanácsvezető bíró neve
Bajor László
Az ítélet- vagy határozathozatal ideje
Az ítélet vagy határozat száma
II. 051/kat. ftszék-1950.
Az ítélet jogereje
jogerős
A jogerős döntés szerinti tényállás

Kovács Dénesné 1947 őszétől kezdve, három társa pedig 1949-ben az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségén dolgozó katonai attaséknak közlekedési, gazdasági és katonai információkat adtak át. Kovácsné 1949 elején beszervezte Rózsai Ferencet az adatok megszerzésére.

A jogerős döntés szerinti tényállásban szereplő helyszín(ek)
Budapest
Jogerős döntés

Kovács Dénesné (Budapest, 1923) I. rendű vádlottat hűtlenség bűntette miatt halálra ítélték.
Rózsai Ferenc (Budapest, 1914) II. rendű vádlottat hűtlenség bűntette miatt halálra ítélték.
Kovács Lajos (Kisdém, 1889) III. rendű vádlottat feljelentési kötelezettség elmulasztásával elkövetett hűtlenség bűntette miatt 3 évi börtönre ítélték.
Békássy István (Nagyláz, 1908) IV. rendű vádlottat hűtlenség bűntette és feljelentési kötelezettség elmulasztásával elkövetett demokratikus államrend elleni szervezkedéssel kapcsolatos vétség miatt 15 évi fegyházra ítélték.
Gálos Kálmán (Budapest, 1906) V. rendű vádlottat hűtlenség bűntette és népellenes bűnös dicséretével elkövetett demokratikus államrend elleni szervezkedéssel kapcsolatos vétség miatt 12 évi fegyházra ítélték.
Fejér Tibor (Arad, 1894) VI. rendű vádlottat hűtlenség bűntette miatt 4 évi fegyházra ítélték.
Horváth József (Padrag, 1915) VII. rendű vádlottat feljelentési kötelezettség elmulasztásával elkövetett hűtlenség bűntette miatt 5 évi börtönre ítélték.
Ifj. Klement János (Káva, 1920) VIII. rendű vádlottat gondatlanságból elkövetett hűtlenség bűntette miatt 10 havi fogházra ítélték.

 

A büntetőeljárás következtében elhunyt személy(ek)
Megjegyzés
Rózsait első fokon életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték, csak másodfokon ítélték halálra. Kovácsné és Rózsai kegyelmi kérvényét 1950. november 6-án elutasították.
Felhasznált forrás(ok)
HU ÁBTL 3.1.9. V-32000/15
HU ÁBTL 3.1.9. V-32000/16
HU ÁBTL 3.1.9. V-32000/17
HU ÁBTL 3.1.9. V-146220