Kiss Zoltán és társai bűnügye

A büntetőeljárás kezdete
A büntetőeljárásban részt vevő nyomozó szerv(ek)
Az eljáró ügyész megnevezése
nincs adat
Az eljáró ügyészség megnevezése
nincs adat
A vádirat elkészültének időpontja
nincs adat
Az elsőfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Budapesti Katonai Törvényszék
A tárgyalás jellege
zárt
A tanácsvezető bíró neve
Tóth Lajos
Az ítélethozatal ideje
Az ítélet száma
Kb. XIII. 0319/1951/27.
Az ítélet jogereje
részben jogerős
A másodfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Katonai Felsőbíróság
A tárgyalás jellege
nincs adat
A tanácsvezető bíró neve
Kádár Pál
Az ítélet- vagy határozathozatal ideje
Az ítélet vagy határozat száma
Kfb. II. 035/1952/6.
Az ítélet jogereje
jogerős
A jogerős döntés szerinti tényállás

Kiss Zoltán repülőszázadost 1948 nyarán Pápán felkereste egy számára addig ismeretlen egykori repülőtiszt, aki beszervezte az amerikai hírszerzés megbízásából katonai és polgári adatok gyűjtése, valamint diverziós tevékenységek végrehajtása céljából. Kiss három személyt vont be a szervezkedésbe. Céljaik megvalósításához az amerikaiaktól próbáltak fegyvert és robbanóanyagot szerezni, ezen kísérleteik azonban kudarcba fulladtak.

A jogerős döntés szerinti tényállásban szereplő helyszín(ek)
Győr
Győr-Moson-Sopron megye
Jogerős döntés

Kiss Zoltán (Fadd, 1914) I. rendű vádlottat hűtlenség bűntette és a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés bűntette miatt halálra ítélték.
Pataki Miklós (Budapest, 1925) II. rendű vádlottat hűtlenség bűntette és a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés bűntette miatt halálra ítélték.
Tombor Elemér (Szombathely, 1918) III. rendű vádlottat a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés bűntette miatt halálra ítélték.
Kovács Lajos (Takácsi, 1925) IV. rendű vádlottat a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés bűntette miatt 10 évi börtönre ítélték.

A büntetőeljárás következtében elhunyt személy(ek)
Felhasznált forrás(ok)
HU ÁBTL 3.1.9. V-73190
HU ÁBTL 3.1.9. V-73190/1