ÁVH VI/1-b. alosztály

Kapcsolódó személyi adatlapok

Holkó István bűnügye

Holkó István 1942-ben szovjet hadműveleti területen a 402. sz. munkásszázad keretlegényeként különösen brutális módon, az egyébként is túlzóan embertelen parancsokat túlszárnyalva kegyetlenkedett a polgári lakossággal, részt vett emberek törvénytelen megkínzásában és közreműködött számos törvénytelen kivégzésben.

Illés Mihály és társai bűnügye

Illés Mihály és Molnár Mihály 1950 őszén budapesti nagy üzemekben és néhány Nógrád megyei településen Fekete Kereszt néven illegális mozgalmat hozott létre, amelybe először három, az Óbudai Hajógyárban dolgozó kollégájukat szervezték be. A mozgalom célja egy esetleges háború kitörése esetén a nyugati hatalmak támogatása volt. A tagok feladatot kaptak fegyverek és robbanóanyagok beszerzésére, katonai adatok gyűjtésére, röpcédulák készítésére és terjesztésére, valamint az amerikai titkosszolgálattal (CIC) való kapcsolat felvételére.

Kiss Zoltán és társai bűnügye

Kiss Zoltán repülőszázadost 1948 nyarán Pápán felkereste egy számára addig ismeretlen egykori repülőtiszt, aki beszervezte az amerikai hírszerzés megbízásából katonai és polgári adatok gyűjtése, valamint diverziós tevékenységek végrehajtása céljából. Kiss három személyt vont be a szervezkedésbe. Céljaik megvalósításához az amerikaiaktól próbáltak fegyvert és robbanóanyagot szerezni, ezen kísérleteik azonban kudarcba fulladtak.

Magasházy Ádám és társai bűnügye

Magasházy Ádám unokatestvérével, Nemszila Lászlóval 1945 tavaszán fegyvereket, fegyveralkatrészeket, lőszert és robbanóanyagot gyűjtött a budai vár környékén, majd ezeket elrejtették. Magasházy és Sallay Ernő 1945-től kezdve demokráciaellenes szervezkedés gondolatával foglalkoztak, de csak 1949-től folytattak intenzívebb szervező tevékenységet. Arra készültek, hogy háború esetén információkkal, propagandával, de fegyveresen is az ellenséges csapatokat fogják támogatni a népi demokratikus rendszerrel szemben.

Regős Ottó bűnügye

Regős Ottó 1951. október 4-én Ausztriába szökött. Bécsben beszervezte az amerikai titkosszolgálat (CIC), részükre gazdasági és katonai adatokat szolgáltatott volt munkahelyéről, a Vasútépítő Vállalatról. Ezután arra is vállalkozott, hogy illegálisan visszatér Magyarországra és a külföldi kémszervezett számára kémtevékenységet folytat és erre másokat is beszervez. 1952 nyarán egy Salzburg melletti táborban kiképzésben részesült. 1952 szeptemberében kiképzői Trieszten keresztül elkísérték az olasz-jugoszláv határig. Jugoszlávián keresztül kellett volna Magyarországra szöknie.