ÁVH Győri Osztálya

Kapcsolódó személyi adatlapok

Bánhidi Jenő bűnügye

Bánhidi Jenő 1950. április 20-án jogellenesen Ausztriába távozott és ott a brit és az amerikai titkosszolgálatok (FSS, CIC) részére a magyarországi fegyveres erőkre és haditermelésre vonatkozó információkat adott át, majd Stadler Károly közvetítésével futárszolgálatot vállalt és részt vett jogellenesen Ausztriába távozott magyar állampolgárok beszervezésében. 1950. december 9-én azzal a feladattal küldték Magyarországra, hogy onnan néhány személy Ausztriába csempészésében segítsen.

Kiss Zoltán és társai bűnügye

Kiss Zoltán repülőszázadost 1948 nyarán Pápán felkereste egy számára addig ismeretlen egykori repülőtiszt, aki beszervezte az amerikai hírszerzés megbízásából katonai és polgári adatok gyűjtése, valamint diverziós tevékenységek végrehajtása céljából. Kiss három személyt vont be a szervezkedésbe. Céljaik megvalósításához az amerikaiaktól próbáltak fegyvert és robbanóanyagot szerezni, ezen kísérleteik azonban kudarcba fulladtak.