ÁVH VI. Főosztály

ÁVH VI. [Jogi és Börtönügyi, majd Vizsgálati] Főosztály

A főosztály feladata volt az ÁVH központi szervei és a vidéki osztályok által végzett nyílt nyomozások vezetése. Irányítása alá tartoztak az hatóság börtönei, internáló- és munkatáborai, ahol „hálózati-operatív” munkát folytatott a letartóztatottak és az internáltak között. Megalakuláskor dr. Décsi Gyula áv. ezredes került a főosztály élére, majd fél év múlva Károlyi Márton áv. alezredes váltotta a poszton. 1951. február 2-án Juhász László áv. ezredes vette át az irányítást, 1953. január 14-én pedig Zsidi Gyula áv. ezredest bízták meg (előbb ideiglenesen, majd márciustól véglegesen) a vezetéssel.

Kapcsolódó személyi adatlapok

Dudosits József és társai bűnügye

Dudosits Józsefet 1949 augusztusában felkérte Medgyesi Mihály, aki ekkor illegálisan tartózkodott Magyarországon, hogy folytasson kémkedést az amerikai és a francia hírszerző szervek részére. Dudosits ezt elvállalta, majd a tevékenységbe rokonait és ismerőseit is bevonva a megszerzett katonai, politikai és gazdasági adatokat továbbította megbízóinak.