Bánhidi Jenő bűnügye

A büntetőeljárás kezdete
A büntetőeljárásban részt vevő nyomozó szerv(ek)
Az eljáró ügyész megnevezése
Bodonyi Márton
Az eljáró ügyészség megnevezése
Budapesti Központi Katonai Ügyészség
A vádirat elkészültének időpontja
1951. 07. 25.
Az elsőfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Budapesti Katonai Törvényszék
A tárgyalás jellege
zárt
A tanácsvezető bíró neve
Sárközy Endre
Az ítélethozatal ideje
Az ítélet száma
Kb. III. 0180/1951/11.
Az ítélet jogereje
jogerős
A másodfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Katonai Felsőbíróság
A tárgyalás jellege
nincs adat
A tanácsvezető bíró neve
Kádár Pál
Az ítélet- vagy határozathozatal ideje
Az ítélet vagy határozat száma
II. 018/kfb.-1952/3.
A jogerős döntés szerinti tényállás

Bánhidi Jenő 1950. április 20-án jogellenesen Ausztriába távozott és ott a brit és az amerikai titkosszolgálatok (FSS, CIC) részére a magyarországi fegyveres erőkre és haditermelésre vonatkozó információkat adott át, majd Stadler Károly közvetítésével futárszolgálatot vállalt és részt vett jogellenesen Ausztriába távozott magyar állampolgárok beszervezésében. 1950. december 9-én azzal a feladattal küldték Magyarországra, hogy onnan néhány személy Ausztriába csempészésében segítsen.

A jogerős döntés szerinti tényállásban szereplő helyszín(ek)
Ausztria
Jogerős döntés

Bánhidi Jenő (Csongrád, 1931) vádlottat folytatólagosan elkövetett kémkedés bűntette miatt halálra ítélték.

A büntetőeljárás következtében elhunyt személy(ek)
Felhasznált forrás(ok)
HU ÁBTL 3.1.9. V-112069