Weinhardt János bűnügye

A büntetőeljárás kezdete
Az eljáró ügyész megnevezése
Óhidy Lajos
Az eljáró ügyészség megnevezése
Budapesti Népügyészség
A vádirat elkészültének időpontja
1948. 04. 12.
Az elsőfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Budapesti Népbíróság
A tárgyalás jellege
nyilvános
A tanácsvezető bíró neve
László Dezső
Az ítélethozatal ideje
Az ítélet száma
Nb. I. 2114/1948/3.
Az ítélet jogereje
nem jogerős
A másodfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Népbíróságok Országos Tanácsa
A tárgyalás jellege
nyilvános
A tanácsvezető bíró neve
Noszkó Imre
Az ítélet- vagy határozathozatal ideje
Az ítélet vagy határozat száma
NOT V. 2051/1948/9.
Az ítélet jogereje
jogerős
A jogerős döntés szerinti tényállás

Weinhardt János 1944. november elejétől 1945. január végéig a Budapest II. Kapás utca 46. szám alatti nyilaskeresztes pártházban fegyveres pártszolgálatosként teljesített szolgálatot. Részt vett üldözött személyek előállításában, kifosztásában, megkínzásában és a Duna-parton történő törvénytelen kivégzésében.

A jogerős döntés szerinti tényállásban szereplő helyszín(ek)
Budapest
Jogerős döntés

Weinhardt János (Budapest, 1913) vádlottat háborús bűntett miatt halálra ítélték.

A büntetőeljárás következtében elhunyt személy(ek)
Felhasznált forrás(ok)
HU ÁBTL 3.1.9. V-38986
HU ÁBTL 3.1.9. V-81771
HU BFL – XXV.2.b – 11421 - 1945