Büntetőeljárások

Elnevezés Növekvő rendezés Az eljárás kezdete A jogerős döntés szerinti tényállás
Zsolnai Mihály és társai bűnügye

Zsolnai Mihály a Vasbeton Gyárépítési Nemzeti Vállalat alkalmazottjaként, egyben a pápai katonai repülőtér építésének vezetőjeként 1949 októberében Ausztriába szökött, ahol az angol és az amerikai hírszerző szervek előtt részletesen beszámolt a repülőtér építkezési munkálatairól. Miután az…

Weingartner Béla és társai bűnügye

1945 elején Weingartner Béla cserkésztársával, Horváth Ernővel szovjet fegyvereket és robbanószereket lopott, majd 1947 őszén illegális mozgalmat hozott létre azzal a céllal, hogy háború esetén a magyar és a szovjet csapatok ellen harcoljanak. A szervezkedésbe a cserkészet 1948 nyarán történt…

Viszneki László és társai bűnügye

Viszneki László 1949 júniusában Ausztriába szökött, ahol kapcsolatba került az amerikai és az angol titkosszolgálattal (CIC, FSS) és megállapodott velük, hogy anyagi ellenszolgáltatás fejében katonai és gazdasági információkat szállít nekik. Többnapos kiképzésben részesítették, majd június végén…

Venkovits Károly és társai bűnügye

Venkovits Károly 1949 júniusában átszökött Jugoszláviába, ahol a helyi hírszerzés részletesen kihallgatta Magyarország politikai és gazdasági viszonyaira vonatkozóan, majd augusztusban visszadobta Magyarországra, ahol ettől kezdve Szoták Károly álnéven élt.
1950 tavaszától kezdve Miskolcon…

Vaszary Gábor és társai bűnügye

Vaszary Gábor és Jezerszky Ottó 1951-ben illegálisan Ausztriába szöktek, ahol több nyugati hírszerző szervezettel is kapcsolatba kerültek. Kihallgatásaik során katonai, politikai és gazdasági adatokat szolgáltattak ki. Később a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége nevű emigráns katonai szervezet…

Tóth József bűnügye

Tóth József államvédelmi határőr 1950. július 17-én a csornai határvadász zászlóalj nagycenki őrséről Béres István határőrtársával együtt szolgálati fegyverét és 40 db lőszert magához véve járőrszolgálatba ment. A szolgálat során fegyvereiket és a lőszert magyar területén egy bokor alá rejtették…

Tóth Illés és társai bűnügye

A Vezér Ferenc pálosszentkúti szerzetes vezetésével létrejött helyi polgárőrség tagjai 1944-1945-ben Kiskunfélegyháza környékén előre megfontolt szándékkal szovjet katonákat gyilkoltak meg.

Tasi István bűnügye

Tasi István 1951. január 22-én a szentmártonkátai szövetkezeti vendéglő udvarán egy hámfával agyonütötte a vele korábban szóváltásba keveredett Kormos János MÁV elöljárót, aki az MDP és a helyi községi tanács tagja volt.

Tahy Pál és társai bűnügye

Ferenczy Pál pilisligeti plébános 1947 tavaszától a Credo Egyesületen és más katolikus szervezeten belül illegális mozgalmat hozott létre, amelynek vezetésébe Hummel István minisztériumi tisztviselőt is bevonta. A szervezkedéssel 1948-ban a Piliscsabán katonai szolgálatot teljesítő Tahy Pál…

Szűcs Sándor és társai bűnügye

Szűcs Sándor rendőrfőhadnagy 1951. március 6-án szolgálati fegyverét magánál tartva társaival együtt egy embercsempész segítségével megpróbált átszökni Ausztriába, Nárai község közelében azonban a határőrség egységei őrizetbe vették őket.

Szmola Manó bűnügye

Szmola Manó 1944. október 16-tól decemberig a Budapest V. Szent István körút 2. szám alatti nyilas pártházban pártszolgálatosként vezető szerepet töltött be, több esetben utasítást adott és maga is részt vett polgári személyek elhurcolásában, kifosztásában, megkínzásában és törvénytelen…

Szabó Miklós és társai bűnügye

Szántai László, egy dunavarsányi ellenállási csoport vezetője 1949 márciusában felkérte Szabó Miklóst, hogy csatlakozzon hozzájuk, s hozza létre e csoport kiskunlacházi fegyveres szervezetét. Szabó ezt elvállalta és megkezdte a szervezet kiépítését, majd a szervezkedés vezetését átadta Ráth…

Szabó János bűnügye

Szabó János rádiótávírászként 1948 júniusától a magyar politikai rendőrség bizalmas beosztásában szolgált. E közhivatalnoki állásából adódóan tudomására jutott katonai-állambiztonsági titkokról rendszeresen tájékoztatta a budapesti angol követség szolgálatában álló egykori VKF/2-es munkatársait…

Susán Gábor bűnügye

Susán János gazdálkodót 1950. augusztus elején héthavi börtönre ítélték, mert gabonabeszolgáltatási kötelezettsége során zsizsikes gabonát szolgáltatott be. Még e hónap folyamán a járási DÉFOSZ eljárást indított a család ellen, mert a kollektív szerződésben biztosított szolgálati díjnál…

Suhay Imre bűnügye

Suhay Imre 1940-ben semleges katonai megfigyelőként Franciaországban járt, ahol az angol hírszerző szervezet beszervezte. 1945-ben Budapesten az amerikai katonai hírszerzéssel került hasonló viszonyba. 1946-tól 1950-ig a svájci követség részére adott rendszeresen katonai, politikai és gazdasági…

Stadler Károly és társai bűnügye

Stadler Károly 1950. július 5-én jogellenesen Ausztriába távozott, ahol a magyarországi fegyveres erőkkel kapcsolatos információkat adott át az amerikai titkosszolgálat (CIC) ügynöke, Geőcze Bertalan részére. Ezt követően Geőcze megbízásából két osztrák vasutas, illetve Lakatos Géza, a CIC…

Sörös István és társai bűnügye

1944 decemberében és 1945 elején a fülöpszállási tanyavilágban Sörös István és Vizi László helyi földművesek közösen meggyilkoltak egy-egy szovjet katonát, Vizi Imre és Novák Ferenc pedig segédkeztek a holttestek eltüntetésében.

Sőregi Pál és társai bűnügye

1950. március 4-én Sőregi Pál, Sőregi Sándor és Csóri László italozás után Kartal egyik utcájában megtámadták és agyonverték id. Bognár János helyi lakost, aki az MDP népnevelőjeként aktív tevékenységet fejtett ki a termelőszövetkezeti csoportok létrehozásában.

Simon Mihály és társai bűnügye

1951 elején Simon Albert jogellenesen Ausztriába távozott, ahol együttműködést vállalt az amerikai titkosszolgálattal (CIC). 1951 decemberében Dodonka Istvánnal, a CIC ügynökével visszatért Magyarországra, és testvéreit, Simon Mihályt és Lászlót, valamint öt ismerősét beszervezte, hogy adatokat…

Rózsa Zoltán bűnügye

Rózsa Zoltán ezredes 1944 őszén a 70. honvéd gyalogezred parancsnokaként a keleti hadműveleti területen fekvő Mátészalkán, Nyírbogdányban és Gömbösfalván hadbírói eljárás nélkül, tehát törvénytelenül több katonai és polgári személyt kivégeztetett.