ÁVH II/4. Osztály

ÁVH II. [Katonai Elhárító] Főosztály 4. [Vizsgálati] Osztály

Kapcsolódó személyi adatlapok

Csörsz Ernő bűnügye

Csörsz Ernő 1948. november 15-én sorkatonai szolgálatra vonult be a határőrséghez. 1950. április 11-én a pornóapáti határőr őrsről elszökött, majd jogellenesen Ausztriába távozott, ahol az angol titkosszolgálat (FSS) számára Grácban a magyar határvédelemre vonatkozó információkat adott át és vállalta egy magyar határőr beszervezését. Magyarországra való visszatérése közben, 1950. június 17-én a magyar határ átlépésekor Pornóapátinál letartóztatták.

Karcagi Ferenc bűnügye

Karcagi Ferenc 1948. július 18-án jogellenesen Ausztriába távozott, ahol együttműködést vállalt az angol titkosszolgálattal (FSS), majd hat alkalommal szintén jogellenesen visszatért Magyarországra, ahol katonai és ipari adatokat szerzett, Hernádi Gyulát beszervezte ügynöki munkára és vállalta, hogy a Magyar Nemzeti Bizottmány számára magyarországi futárszolgálatot létesít.

Krajecz László bűnügye

Krajecz László 1949. október 15-én katonai szolgálatra vonult be a Budapesti Őrzászlóaljhoz. 1950. február 16-án fegyveres szökést követett el, azzal a céllal, hogy Ausztriába távozzon. Szökés közben egy katonát fegyverrel fenyegetett, bujkálása alatt két államvédelmi beosztottra rálőtt, egyik ismerősével pedig katonai adatokat közölt.

Tahy Pál és társai bűnügye

Ferenczy Pál pilisligeti plébános 1947 tavaszától a Credo Egyesületen és más katolikus szervezeten belül illegális mozgalmat hozott létre, amelynek vezetésébe Hummel István minisztériumi tisztviselőt is bevonta. A szervezkedéssel 1948-ban a Piliscsabán katonai szolgálatot teljesítő Tahy Pál honvéd alezredes is kapcsolatba került, aki katonai titkokat adott át Ferenczynek.

Viszneki László és társai bűnügye

Viszneki László 1949 júniusában Ausztriába szökött, ahol kapcsolatba került az amerikai és az angol titkosszolgálattal (CIC, FSS) és megállapodott velük, hogy anyagi ellenszolgáltatás fejében katonai és gazdasági információkat szállít nekik. Többnapos kiképzésben részesítették, majd június végén illegálisan hazatért és beszervezte az adatszerzésbe két testvérét, Józsefet és Ilonát, valamint Bartók Ferencet. Ilona bevonta az adatgyűjtésbe Cserháti Lászlót, ő pedig Szekeres Lászlót. Az általuk gyűjtött adatokat Ilona átadta Lászlónak, aki 1949 július közepén visszatért Ausztriába.

Weingartner Béla és társai bűnügye

1945 elején Weingartner Béla cserkésztársával, Horváth Ernővel szovjet fegyvereket és robbanószereket lopott, majd 1947 őszén illegális mozgalmat hozott létre azzal a céllal, hogy háború esetén a magyar és a szovjet csapatok ellen harcoljanak. A szervezkedésbe a cserkészet 1948 nyarán történt feloszlatása után több egykori cserkésztársukat is bevonták. A 13 fős mozgalom egyik tagja, az ÁVH X/1.