Kövess Béla bűnügye

A büntetőeljárás kezdete
Az eljáró ügyész megnevezése
Ferencz Tibor
Az eljáró ügyészség megnevezése
Budapesti Népügyészség
A vádirat elkészültének időpontja
1945. 06. 12.
Az elsőfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Budapesti Népbíróság
A tárgyalás jellege
nyilvános
A tanácsvezető bíró neve
Késmárky Ernő
Az ítélethozatal ideje
Az ítélet száma
Nb. XI. 1374/1945/3
Az ítélet jogereje
jogerős
A jogerős döntés szerinti tényállás

Kövess Béla a Magyar Ügyvédi Kamara elnökeként és a Magyar Ügyvédek Nemzeti Egyesülete (MÜNE) elnökségének tagjaként a második világháború alatt részt vett a zsidónak minősített ügyvédekkel szembeni intézkedések előkészítésében.

A jogerős döntés szerinti tényállásban szereplő helyszín(ek)
Budapest
Jogerős döntés

Kövess Béla (Budapest, 1871) vádlottat népellenes bűntett miatt 3 év 6 havi börtönre ítélték.

A büntetőeljárás következtében elhunyt személy(ek)
Megjegyzés
Kövess Béla börtönbüntetésének letöltése közben, 1946. január 7-én elhunyt.
Felhasznált forrás(ok)
HU ÁBTL 3.1.9. V-89916