Molnár Dénes és társai bűnügye

A büntetőeljárás kezdete
A büntetőeljárásban részt vevő nyomozó szerv(ek)
Az eljáró ügyész megnevezése
Bodonyi Márton
Az eljáró ügyészség megnevezése
Budapesti Központi Katonai Ügyészség
A vádirat elkészültének időpontja
1950. 11. 02.
Az elsőfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Budapesti Katonai Törvényszék
A tárgyalás jellege
zárt
A tanácsvezető bíró neve
Andó Ferenc
Az ítélethozatal ideje
Az ítélet száma
Kb. IX. 0125/1950.
Az ítélet jogereje
részben jogerős
A másodfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Katonai Főtörvényszék
A tárgyalás jellege
nincs adat
A tanácsvezető bíró neve
Kádár Pál
Az ítélet- vagy határozathozatal ideje
Az ítélet vagy határozat száma
II. 063/kat. ftszék-1951.
Az ítélet jogereje
jogerős
A jogerős döntés szerinti tényállás

Molnár Dénes 1949 augusztusában Nagykőrösön megbízható ismerősei bevonásával egy illegális fegyveres szervezetet hozott létre, amelynek célja a népi demokratikus rendszer bukásának előmozdítása volt.

A jogerős döntés szerinti tényállásban szereplő helyszín(ek)
Nagykőrös
Pest vármegye
Jogerős döntés

Molnár Dénes (Nagykőrös, 1924) I. rendű vádlottat a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés kezdeményezésének és vezetésének bűntette miatt halálra ítélték.
Gál Andor (Budapest, 1920) II. rendű vádlottat a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés kezdeményezésének és vezetésének bűntette miatt 15 évi börtönre ítélték.
Tóth István (Nagytárkány, 1926) III. rendű vádlottat a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétel bűntette miatt 12 évi börtönre ítélték.
Túri József (Szeged-Csengele, 1923) IV. rendű vádlottat a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétel bűntette miatt 13 évi börtönre ítélték.
B. Tóth János (Jászkarajenő, 1929) V. rendű vádlottat a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétel bűntette miatt 8 évi börtönre ítélték.
Dobos Dezső (Nagykőrös, 1922) VI. rendű vádlottat a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétel bűntette miatt 7 évi börtönre ítélték.
G. Nagy László (Hirics, 1907) VII. rendű vádlottat feljelentési kötelezettség elmulasztásának bűntette miatt 2 évi börtönre ítélték.
Az I-VII. rendű vádlottakat, valamint Bajzáth Kálmán (Egerfarmos, 1930) VIII. rendű és Nádasi László (Nagykanizsa, 1928) IX. rendű vádlottakat a hűtlenség vádja alól bizonyítékok hiányában felmentették.

A büntetőeljárás következtében elhunyt személy(ek)
Felhasznált forrás(ok)
HU ÁBTL 3.1.9. V-47001
HU ÁBTL 3.1.9. V-47001/1