Conlegner Károly és társa bűnügye

A büntetőeljárás kezdete
A büntetőeljárásban részt vevő nyomozó szerv(ek)
Az eljáró ügyész megnevezése
Bodonyi Márton
Az eljáró ügyészség megnevezése
Budapesti Központi Katonai Ügyészség
A vádirat elkészültének időpontja
1950. 10. 09.
Az elsőfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Budapesti Katonai Törvényszék
A tárgyalás jellege
zárt
A tanácsvezető bíró neve
Andó Ferenc
Az ítélethozatal ideje
Az ítélet száma
Katonai Bíróság IX. 0108/1950/15.
Az ítélet jogereje
részben jogerős
A másodfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Katonai Főtörvényszék
A tárgyalás jellege
nincs adat
A tanácsvezető bíró neve
Kádár Pál
Az ítélet- vagy határozathozatal ideje
Az ítélet vagy határozat száma
Katonai Főtörvényszék II. 024/1951.
Az ítélet jogereje
jogerős
A jogerős döntés szerinti tényállás

Conlegner Károly 1948 februárjától, Melocco János 1948 nyarától kezdve anyagi ellenszolgáltatás fejében rendszeresen szolgáltattak részben közhivatalnoki állásuk révén, részben megfigyelés útján megszerzett katonai, gazdasági, politikai és egyházi vonatkozású információkat a budapesti francia követség katonai attaséjának, Georges Barazer de Lannurien őrnagynak, helyettesének, Jean Lecciának, majd 1950 elejétől, Lannurien kiutasítása után utódjának, Jean-Christian Paillet századosnak. 1950. szeptember 7-én Záhonyba utaztak annak felderítésére, hogy a határövezetben milyen szovjet csapatszállítások zajlanak. Szeptember 11-én gyanús viselkedésük miatt a közbiztonsági szervek igazoltatták, majd őrizetbe vették őket.

A jogerős döntés szerinti tényállásban szereplő helyszín(ek)
Budapest
Záhony
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Jogerős döntés

Conlegner Károly (Érsekújvár, 1898) I. rendű vádlottat folytatólagosan elkövetett hűtlenség bűntette miatt halálra ítélték.
Melocco János (Fiume, 1909) II. rendű vádlottat folytatólagosan elkövetett hűtlenség bűntette miatt halálra ítélték.

A büntetőeljárás következtében elhunyt személy(ek)
Felhasznált forrás(ok)
HU ÁBTL 3.1.9. V-7210