ÁVH VI/1. Osztály

Kapcsolódó személyi adatlapok

Conlegner Károly és társa bűnügye

Conlegner Károly 1948 februárjától, Melocco János 1948 nyarától kezdve anyagi ellenszolgáltatás fejében rendszeresen szolgáltattak részben közhivatalnoki állásuk révén, részben megfigyelés útján megszerzett katonai, gazdasági, politikai és egyházi vonatkozású információkat a budapesti francia követség katonai attaséjának, Georges Barazer de Lannurien őrnagynak, helyettesének, Jean Lecciának, majd 1950 elejétől, Lannurien kiutasítása után utódjának, Jean-Christian Paillet századosnak. 1950.

Horváth Ferenc és társai bűnügye

Az 1948-ban külföldre szökött Jakabfy Gyula és Bálint Antal egykori katonatisztek Ausztriában kapcsolatba kerültek a francia katonai hírszerzéssel. 1949-ben levelezés útján próbálták hazai kapcsolataikat bevonni e tevékenységbe. Rokonaik, özvegy Sass Józsefné és Bálint Gyula további személyeket vontak be a katonai adatok gyűjtésébe. 1950 nyarán Jakabfy és Bálint illegálisan hazatértek Magyarországra, magukkal hoztak egy rövidhullámú rádió adó-vevő készüléket is, amelynek kezelésére alkalmas személyt kerestek.

Schmidt József és társai

Téglás Vince 1948 januárjában nyugatra szökött, majd 1949-ben Salzburgban felajánlotta szolgálatait az amerikai titkosszolgálatnak (CIC). Beszervezése után rövid kiképzést kapott, majd 1950-1951-ben összesen nyolc alkalommal járt illegálisan Magyarországon, hogy általános politikai, gazdasági és katonai adatokat gyűjtsön megbízói részére. Ausztriába való visszaszökései alkalmával kb. 30 személynek segített elhagynia Magyarország területét, köztük volt Karády Katalin színésznő és Lantos Olivér táncdalénekes is.

Zavadszky Iván és társai bűnügye

Zavadszky Iván Drietomszky Ottóval és Kálmán Szilviusz Györggyel 1949 nyarán létrehoztak egy illegális demokráciaellenes szervezetet, amelynek célja az imperialista erők győzelmének belső támogatása és elősegítése, vagyis a kapitalista rend visszaállítása volt. A szervezkedésbe bevontak másokat is, akik további embereket szerveztek be Budapest mellett Esztergomban és Tápiósülyön. Több vádlott fegyvereket és robbanószert rejtegetett a lakásán.