Baumann Gyula és társai bűnügye

A büntetőeljárás kezdete
Az eljáró ügyész megnevezése
Káli Nagy Elemér
Az eljáró ügyészség megnevezése
Budapesti Népügyészség
A vádirat elkészültének időpontja
1945. 09. 22
Az elsőfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Budapesti Népbíróság
A tárgyalás jellege
nyilvános
A tanácsvezető bíró neve
Kajcsa Andor
Az ítélethozatal ideje
Az ítélet száma
Nb. IX. 3865/1945/13.
Az ítélet jogereje
nem jogerős
A másodfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Népbíróságok Országos Tanácsa
A tárgyalás jellege
nyilvános
A tanácsvezető bíró neve
Noszkó Imre
Az ítélet- vagy határozathozatal ideje
Az ítélet vagy határozat száma
NOT III. 6926/1946/22.
Az ítélet jogereje
jogerős
A jogerős döntés szerinti tényállás

Baumann Gyula 1944 őszétől nővére, Horváth Gyuláné lakásán tartózkodott a Budapest, VII. Wesselényi utca 69. szám alatti házban. Egy zsidó tulajdonban lévő lakást ugyanebben a házban kiigényelt, miután annak tulajdonosát a gettóba szállították. 1944. november 16-án a gettóba beköltözött nagynénje tulajdonáért érkező Krammer Istvánt és a társaságában lévő nyilas karszalagot viselő vasutast igazoltatta. Miután azok nem tudták magukat igazolni, szóváltásba keveredtek, amire felfigyelt egy közelben álló nyilas személy. Krammert és a vasutast bekísérték a nyilasházba. A vasutas további sorsa nem ismert, Krammert azonban megverték, kifosztották és az óbudai téglagyárba vitték, majd később deportálták. Baumann 1944 novemberében és decemberében a ház üresen maradt zsidó tulajdonú lakásaiból ruha- és fehérneműt, Friedmann Ferenc üzletéből pedig cipőket lopott el.

A jogerős döntés szerinti tényállásban szereplő helyszín(ek)
Budapest VII.
Jogerős döntés

Baumann Gyula (Budapest, 1901) I. rendű vádlott esetében jogerős döntés nem született.
Horváth János (Dombóvár, 1919) II. rendű vádlottat felmentették a népellenes bűntett vádja alól.
Horváth Gyuláné (Budapest, 1903) III. rendű vádlottat felmentették a népellenes bűntett vádja alól.

A büntetőeljárás következtében elhunyt személy(ek)
Megjegyzés
A Budapesti Népügyészség az ügyben szereplő Kemenessi Sándorné gyanúsított elleni folytatott nyomozást 1945. szeptember 22-én bizonyítékok hiányában megszüntette.
Baumann Gyula a másodfokú ítélet meghozatala előtt, 1948. március 11-én elhunyt, ezért a Népbíróságok Országos Tanácsa 1948. szeptember 27-én az elsőfokú ítélet rá vonatkozó részét hatályon kívül helyezte és a vele szemben folytatott eljárást megszüntette.
Felhasznált forrás(ok)
HU ÁBTL 3.1.9. V-92887