Balogh Mátyás bűnügye

A büntetőeljárás kezdete
A büntetőeljárásban részt vevő nyomozó szerv(ek)
Az eljáró ügyész megnevezése
nincs adat
Az eljáró ügyészség megnevezése
Gyulai Államügyészség
A vádirat elkészültének időpontja
1953. 05. 06.
Az elsőfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Békési Járásbíróság
A tárgyalás jellege
nincs adat
A tanácsvezető bíró neve
nincs adat
Az ítélethozatal ideje
Az ítélet száma
B. I. 0015/1953-8.
Az ítélet jogereje
nem jogerős
A másodfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Gyulai Megyei Bíróság
A tárgyalás jellege
nincs adat
A tanácsvezető bíró neve
nincs adat
Az ítélet- vagy határozathozatal ideje
Az ítélet vagy határozat száma
Bf. 0015/1953-17.
Az ítélet jogereje
jogerős
A jogerős döntés szerinti tényállás

Balogh Mátyás 1953. március 12-én a békési református egyház lelkészi irodájában több személy jelenlétében súlyosan izgató kijelentést tett a demokratikus államrenddel szemben, továbbá az egyház 2 hold és 260 négyzetöl szőlőjét úgy osztotta meg egyházi alkalmazottak és más kívülálló személyek között, hogy az egyes részek a 400 négyzetölt nem érték el, így mentesültek a beadási kötelezettség alól, ezáltal pedig megkárosította az államot.

A jogerős döntés szerinti tényállásban szereplő helyszín(ek)
Békés
Békés vármegye
Jogerős döntés

Balogh Mátyás (Békés, 1887) vádlottat a népi demokratikus államrend elleni izgatás bűntette és társadalmi tulajdon elleni bűntett miatt 3 évi börtönre, 3000 Ft pénzbüntetésre és 4000 Ft vagyonelkobzásra ítélték.

A büntetőeljárás következtében elhunyt személy(ek)
Megjegyzés
Balogh Mátyás nem jogerős büntetésének letöltése közben, a másodfokú ítélet meghozatala előtt, 1953. július 18-án elhunyt a váci börtönben.
1953. szeptember 29-én a Békési Járásbíróság a Balogh Mátyással szembeni két ítéletet, a börtönbüntetést, a pénzbüntetést, a vagyonelkobzást és a közügyektől eltiltást kiszabó részében hatályon kívül helyezte, míg az elkobzást kimondó részében hatályában fenntartotta és terhelttel szemben az eljárást megszüntette.
A per két ítéletének őrzési helye jelenleg ismeretlen.
Felhasznált forrás(ok)
HU ÁBTL 2.6.1. – sz. n. – Halottak könyve
HU MNL BVL – XXV.15.a – 55/1953
Békési életrajzi lexikon. A reformáció korától a XX. század végéig. Békési Városvédő és Szépítő Egyesület, Békés, 2001. 15-18.
https://www.archivnet.hu/ugyeben-masodfokon-itelet-szuletett-pedig-mar-azelott-meghalt-a-vaci-bortonben-balogh-matyas