Aczél Arthur

Névváltozat(ok)
Acél Arthur
Aczél Artúr
Születési hely:
Budapest
Születési idő
Lakóhely
Abony
Pest megye
Foglalkozás(ok)
községi tisztviselő
Életrajzi megjegyzés

1945 előtt katonatiszt volt, főhadnagyi rendfokozatot ért el. 1945-ben amerikai hadifogságba esett, ahonnan 1946 márciusában tért haza.

Őrizetbevétel ideje
Őrizetbevétel ideje megjegyzés
Az őrizetbevétel napja bizonytalan.
Terhére rótt cselekmény

Abonyban az 1940-es évek második felében egy demokráciaellenes fegyveres szervezkedést akart létrehozni. Ő adott utasítást Bodor János Istvánnak a távírdahuzalok elvágására és a szovjet katonák meggyilkolására. Lakásán egy pisztolyt rejtegetett.

A cselekmény helyszíne(i)
Abony
Pest megye
Büntetőintézkedés

1948. augusztus elején őrizetbe vették.

A büntetőper megnevezése
Elhalálozás ideje
Elhalálozás helye
Elhalálozás oka
Tisztázatlan
Temetés helye
Halotti anyakönyvi bejegyzés száma
Jelenleg nem ismert.
Megjegyzés
Kihallgatása során a ceglédi rendőrkapitányság II. emelet 10. számú szobájának nyitott ablakán keresztül kivetette magát az udvarra. Kórházba szállították, de sérüléseibe még aznap belehalt.
Felhasznált forrás(ok)
HU ÁBTL 3.1.9. V-80843