Szabó János bűnügye

A büntetőeljárás kezdete
A büntetőeljárásban részt vevő nyomozó szerv(ek)
Az eljáró ügyész megnevezése
Váradi György
Az eljáró ügyészség megnevezése
Budapesti Központi Katonai Ügyészség Államvédelmi Kirendeltsége
A vádirat elkészültének időpontja
1950. 07. 01.
Az elsőfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Budapesti Katonai Törvényszék
A tárgyalás jellege
zárt
A tanácsvezető bíró neve
Andó Ferenc
Az ítélethozatal ideje
Az ítélet száma
Kb. IX. 047/1950.
Az ítélet jogereje
jogerős
A másodfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Katonai Főtörvényszék
A tárgyalás jellege
zárt
A tanácsvezető bíró neve
Tóth László
Az ítélet- vagy határozathozatal ideje
Az ítélet vagy határozat száma
I. 0168/kat. ftszék-1950.
A jogerős döntés szerinti tényállás

Szabó János rádiótávírászként 1948 júniusától a magyar politikai rendőrség bizalmas beosztásában szolgált. E közhivatalnoki állásából adódóan tudomására jutott katonai-állambiztonsági titkokról rendszeresen tájékoztatta a budapesti angol követség szolgálatában álló egykori VKF/2-es munkatársait, Papp Lajost és Héjjas Jánost. Titoktartási kötelezettségét megszegő tevékenységével súlyosan sértette, illetve veszélyeztette a magyar állam érdekeit.

A jogerős döntés szerinti tényállásban szereplő helyszín(ek)
Budapest
Jogerős döntés

Szabó János (Gödöllő, 1913) vádlottat folytatólagosan elkövetett hűtlenség bűntette miatt halálra ítélték.

A büntetőeljárás következtében elhunyt személy(ek)
Felhasznált forrás(ok)
HU ÁBTL 3.1.9. V-46893
HU HIM HL XI.1.a Katf. 0168/1950