Simon Mihály és társai bűnügye

A büntetőeljárás kezdete
A büntetőeljárásban részt vevő nyomozó szerv(ek)
Az eljáró ügyész megnevezése
Bodonyi Márton
Az eljáró ügyészség megnevezése
Budapesti Katonai Ügyészség
A vádirat elkészültének időpontja
1952. 06. 12.
Az elsőfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Budapesti Katonai Törvényszék
A tárgyalás jellege
zárt
A tanácsvezető bíró neve
Sipos Miklós
Az ítélethozatal ideje
Az ítélet száma
Kb. III. 0179/38/1952.
Az ítélet jogereje
részben jogerős
A másodfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Katonai Felsőbíróság
A tárgyalás jellege
nincs adat
A tanácsvezető bíró neve
Kádár Pál
Az ítélet- vagy határozathozatal ideje
Az ítélet vagy határozat száma
Kfb. II. 0201/1952.
Az ítélet jogereje
jogerős
A jogerős döntés szerinti tényállás

1951 elején Simon Albert jogellenesen Ausztriába távozott, ahol együttműködést vállalt az amerikai titkosszolgálattal (CIC). 1951 decemberében Dodonka Istvánnal, a CIC ügynökével visszatért Magyarországra, és testvéreit, Simon Mihályt és Lászlót, valamint öt ismerősét beszervezte, hogy adatokat gyűjtsenek a Zalaegerszeg, Körmend és Szentgotthárd környékén elhelyezkedő magyar és szovjet katonai alakulatokról.

A jogerős döntés szerinti tényállásban szereplő helyszín(ek)
Zalaegerszeg
Zala vármegye
Körmend
Vas vármegye
Szentgotthárd
Vas vármegye
Jogerős döntés

Simon Mihály (Vaspör, 1921) I. rendű vádlottat hűtlenség bűntette miatt halálra ítélték.
Agg Sándor (Vaspör, 1931) II. rendű vádlottat hűtlenség bűntette miatt halálra ítélték.
Agg Miklós (Vaspör, 1922) III. rendű vádlottat hűtlenség bűntette miatt életfogytig tartó börtönre ítélték.
Büki Péter (Ozmánbük, 1894) IV. rendű vádlottat hűtlenség bűntette miatt halálra ítélték.
Csire András (Vaspör, 1921) V. rendű vádlottat hűtlenség bűntette miatt 15 évi börtönre ítélték.
Simon László (Vaspör, 1921) VI. rendű vádlottat hűtlenség bűntette miatt 15 évi börtönre ítélték.
Büki Péterné (Nádasd, 1906) VII. rendű vádlottat hűtlenség bűntette miatt 12 évi börtönre ítélték.

A büntetőeljárás következtében elhunyt személy(ek)
Felhasznált forrás(ok)
HU ÁBTL 3.1.9. V-85121