Rédli József bűnügye

A büntetőeljárás kezdete
Az eljáró ügyész megnevezése
Gálffy Gábor
Az eljáró ügyészség megnevezése
Budapesti Népügyészség
A vádirat elkészültének időpontja
1945. 05. 07.
Az elsőfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Budapesti Népbíróság
A tárgyalás jellege
nyilvános
A tanácsvezető bíró neve
Gálfalvi István
Az ítélethozatal ideje
Az ítélet száma
Nb. V. 715/1945/7.
Az ítélet jogereje
nem jogerős
A másodfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Népbíróságok Országos Tanácsa
A tárgyalás jellege
nyilvános
A tanácsvezető bíró neve
Téglás István
Az ítélet- vagy határozathozatal ideje
Az ítélet vagy határozat száma
NOT III. 508/1945/15.
Az ítélet jogereje
jogerős
A jogerős döntés szerinti tényállás

Rédli József 1944 novemberétől a Nyilaskeresztes Párt Budapest XII. kerületi szervezetének segédszolgálatosaként, majd 1945 januárjától a Hűség Házában alakult nyomozóosztály helyettes vezetőjeként részt vett üldözöttek előállításában és súlyos bántalmazásában. 1944 decemberében részt vett a Városmajor utcai pártszervezetből legalább 43 zsidó személy Duna-partra kísérésében és törvénytelen kivégzésében.

A jogerős döntés szerinti tényállásban szereplő helyszín(ek)
Budapest
Jogerős döntés

Rédli József (Kápolnásnyék, 1920) vádlottat háborús és népellenes bűntettek miatt összbüntetésül halálra ítélték.

A büntetőeljárás következtében elhunyt személy(ek)
Megjegyzés
A bűnügy elsőfokú ítéletének csak egy indoklás nélküli példánya áll rendelkezésünkre.
A korabeli sajtóanyag szerint védőügyvédje háromszor terjesztett be ügyében per-újrafelvételi kérelmet, de mindhármat elutasították.
Felhasznált forrás(ok)
HU ÁBTL 3.1.9. V-93312