Büntetőeljárások

Elnevezés Az eljárás kezdete Csökkenő rendezés A jogerős döntés szerinti tényállás
Péter Barna bűnügye

1944 novemberében a Honvéd Térképészeti Intézet főhadnagyaként önként harcoló alakulathoz kérte magát. Átkerült Maglódra, a 13. rohamtüzér osztály arcvonalára, majd hamarosan az egység parancsnoka lett. Ezen beosztásában 1944 végén törvénytelenül kivégeztetett egy szökött honvédot és három…

Megadja László bűnügye

Megadja László 1944-1945 fordulóján a Nyilaskeresztes Párt nyomozójaként Budapesten kihallgatásokat vezetett, amelyek során embereket bántalmazott. Részt vett az üldözöttek begyűjtésére indított razziákban és az emberek Duna partra kísérésében, ahol társai kivégezték őket.

Ereky Károly bűnügye

Ereky Károly publikációiban és politikusokhoz írott memorandumaiban a fajvédő és nemzeti szocialista eszméket támogatta, 1944. március 19. után belépett a Nemzeti Szocialista Pártba és együttműködött a Gestapóval. 1945 februárjában Ausztriába távozott, ahol 1945. augusztus végén őrizetbe vették…

Németh István bűnügye

Németh István 1942 tavaszától a nagykátai 401. sz. különleges munkásszázad keretlegényeként a keleti fronton durván, embertelenül bánt a rá bízott munkaszolgálatosokkal. Részt vett sokuk törvénytelen kivégzésében, többen pedig az általa elrendelt elégtelen élelmezés okozta végelgyengülésben…

Rózsa Zoltán bűnügye

Rózsa Zoltán ezredes 1944 őszén a 70. honvéd gyalogezred parancsnokaként a keleti hadműveleti területen fekvő Mátészalkán, Nyírbogdányban és Gömbösfalván hadbírói eljárás nélkül, tehát törvénytelenül több katonai és polgári személyt kivégeztetett.

Szmola Manó bűnügye

Szmola Manó 1944. október 16-tól decemberig a Budapest V. Szent István körút 2. szám alatti nyilas pártházban pártszolgálatosként vezető szerepet töltött be, több esetben utasítást adott és maga is részt vett polgári személyek elhurcolásában, kifosztásában, megkínzásában és törvénytelen…

Kelemen Károly és társai bűnügye

Kelemen Károly és társai 1942 júniusa és 1943 januárja között a keleti fronton a VII/2. közérdekű munkaszolgálatos század keretében szolgálva munkaszolgálatosok bántalmazásában vettek részt és ezzel több személy halálát okozták.

Roediger-Schluga Miklós és társai bűnügye

Roediger-Schluga Miklós 1946 tavaszától kezdve politikai, gazdasági és katonai jellegű adatokat szolgáltatott az Amerikai Egyesült Államok budapesti követségén szolgálatot teljesítő tisztviselőknek. A tevékenységébe bevont személyek segítségével pontos képet festett megbízóinak például a magyar…

Rátky Henrikné és társa bűnügye

Rátky Henrikné 1945-46-ban Grazban az angol hírszerző szolgálat alkalmazásában álló férjének lányával, Vaikó Györgynével együtt segített a Magyarországról érkező híranyagok kiértékelésében. 1946-tól kezdve - miután lányával együtt visszatértek Magyarországra - az Ausztriában maradt Rátky…

Landauer Eduárd bűnügye

1946 augusztusától kezdve a Köztársasági Magyar Autómobil Club főtitkáraként külföldi hivatalos útjai során Lyka István közreműködésével kapcsolatot tartott az amerikai katonai hírszerző szervvel, s számukra adatokat szolgáltatott többek között Magyarország gépkocsiállományáról, az utak…

Fehér Ferenc és társai bűnügye

1948 nyarán Fehér Ferenc részben Hajdúszoboszlón, Debrecenben és Budapesten lakó diákokból és fiatalokból, részben Tatabányán és környékén élő jobboldali szociáldemokratákból illegális mozgalmat hozott létre. A szervezet tagja röplapokat terjesztettek és fegyvereket szereztek be azzal a céllal,…

Kerekes Ervin és társa bűnügye

Kerekes Ervin 1947 decemberétől tolmácsként részt vett Vörös János volt honvédelmi miniszter és fia, Vörös Tibor, valamint Peter Kopcsak, a budapesti amerikai követség katonai attaséja közötti politikai tárgyalásokon. Kerekes 1948 decemberének végén együttműködést vállalt Kopcsakkal és részére…

Németh László és társai bűnügye

Németh László 1948 decemberében Ausztriába szökött, ahol beszervezték a nyugati hírszerző szervek. 1949 februárjában illegálisan visszatért az országba, majd kapcsolatba lépett a Röck István-féle gépgyárban dolgozó Potzner József gépészmérnökkel, a Ganz Vagon- és Gépgyárban dolgozó Falusi István…

Pásti István és társai bűnügye

Pásti István és társai 1948-1949-ben a közeli rendszerváltozás reményében és annak előkészítésére Magyarország több településén katonai és gazdasági adatokat gyűjtöttek, majd azokat továbbították az Ausztriában működő amerikai hírszerző szervezetnek (CIC), valamint a demokratikus államrend…

Gróf Ferenc bűnügye

Gróf Ferenc 1942-ben belépett a Nyilaskeresztes Pártba, 1944. december és 1945. január 7. között a Budapest VI. kerületi pártszervezetet vezette. A kerületi pártszékházban (Bp. VI. Teréz krt. 19.) és a Margit-hídnál részt vett több zsidó származásúnak tekintett személy előállításában,…

Dóczy László és társai bűnügye

Az amerikai titkosszolgálat (CIC) ügynöke, Wojczek Sándor 1949. május és július között Leksz András és Bohn Alfréd közvetítésével Budapesten és Csepelen több demokráciaellenes szervezkedést egybefogva hírszerző csoportot hozott létre katonai, államvédelmi, gazdasági és közlekedési információk…

Papp Ferenc bűnügye

Papp Ferenc 1949 nyarán a jugoszláv-magyar határ közvetlen közelében fekvő Izabellaföldön egy szervezkedést kezdeményezett és vezetett, amely a demokratikus államrend megdöntését tűzte ki célul. Tervük szerint a helyi határvadász őrsöt megtámadva fegyverekhez jutnak, majd ezek segítségével…

Eitler Antal és társa bűnügye

Eitler Antal katonai szolgálata alatt, 1948 áprilisától az amerikai titkosszolgálat (CIC) ügynöke, Rangl (Kecskeméti) István számára katonai titkokat adott át. Ezek megszerzéséhez több honvédot és polgári személyt beszervezett, többek között Remenyik Miklóst is.

Kovács Dénesné és társai bűnügye

Kovács Dénesné 1947 őszétől kezdve, három társa pedig 1949-ben az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségén dolgozó katonai attaséknak közlekedési, gazdasági és katonai információkat adtak át. Kovácsné 1949 elején beszervezte Rózsai Ferencet az adatok megszerzésére.

Jénai Vilmos és társai bűnügye

Jénai Vilmos és két társa 1942 májusától 1943 januárjáig a keleti fronton szolgáltak egy hadihíd-csoportban. 1942 augusztusában Jénai Vilmos tartalékos főhadnagy az alakulat parancsnokaként két szovjet polgári személyt kivégeztetett, amit Nagy Imre nem próbált megakadályozni, Deák István pedig a…