Basch Ferenc bűnügye

A büntetőeljárás kezdete
Az eljáró ügyész megnevezése
nincs adat
Az eljáró ügyészség megnevezése
Budapesti Népügyészség
A vádirat elkészültének időpontja
nincs adat
Az elsőfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Budapesti Népbíróság
A tárgyalás jellege
nyilvános
A tanácsvezető bíró neve
Gálfalvi István
Az ítélethozatal ideje
Az ítélet száma
Nb. V. 4806/1945/5.
Az ítélet jogereje
részben jogerős
A másodfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Népbíróságok Országos Tanácsa
A tárgyalás jellege
nincs adat
A tanácsvezető bíró neve
Bojta Béla
Az ítélet- vagy határozathozatal ideje
Az ítélet vagy határozat száma
NOT I. 1748/1946/9.
Az ítélet jogereje
jogerős
A jogerős döntés szerinti tényállás

Basch Ferenc 1938 végétől az általa létrehozott Magyarországi Németek Népi Szövetsége (Volksbund der Deutschen in Ungarn) nevű egyesület elnöke volt. A második világháború alatt irodalmi és politikai tevékenységével arra törekedett, hogy a magyarországi németeket Németország háborús érdekeinek szolgálatába állítsa. A Volksbundot a német kormány utasításainak megfelelően vezette, támogatta a német nemzetiségű magyar fiatalok katonai szolgálatát az SS-ben és terjesztette a nemzetiszocialista nézeteket.

Jogerős döntés

Basch Ferenc (Zürich, 1901) vádlottat háborús és népellenes bűntettek miatt összbüntetésül halálra ítélték.

A büntetőeljárás következtében elhunyt személy(ek)
Felhasznált forrás(ok)
HU ÁBTL 3.1.9. V-128418
HU ÁBTL 3.1.9. V-128418/a