Ábrahám József

Születési hely:
Budapest
Születési idő
Lakóhely
Budapest XIII.
Foglalkozás(ok)
szerszámkészítő
Életrajzi megjegyzés

Kisiparos családból származott, apja szabómester volt. A hat elemi osztály elvégzése után szerszámkészítő-műszerész tanuló lett. 1944 novemberében munkaszolgálatra vonult be. A háborút követően szakmájában több helyen segédként, illetve alkalmazottként dolgozott. Esti tanfolyamon elvégezte a gépipari technikumot.
1945-ben tagja lett az MKP-nak, majd az MDP-nek. 1955-ben kizárták a pártból mert nem fizette a tagdíjat.

Őrizetbevétel ideje
Terhére rótt cselekmény

1956. december 17-én átszökött Ausztriába, ahol az amerikai titkosszolgálat megbízottjai részletesen kikérdezték a forradalmi eseményekről, majd beszervezték hírszerzésre. Néhány napos kiképzés után, december 28-án visszaküldték Magyarországra azzal, hogy írja össze a megbízható személyek névsorát, a párt- és állami funkcionáriusok, munkásőrök és karhatalmisták neveit, gyűjtsön katonai és műszaki jellegű adatokat, különös tekintettel a repülőterekre. A feladat elvégzéséhez több személyt bevont a kémkedésbe. Ábrahám összesen 28 darab titkos jelentést küldött Bécsbe megbízóinak, köztük fényképeket is a tököli és a székesfehérvári repülőterekről.

A cselekmény helyszíne(i)
Bécs
Ausztria
Budapest
Tököl
Pest vármegye
Székesfehérvár
Fejér vármegye
A cselekmény minősítése(i)
közhivatalnoki állás felhasználásával folytatólagosan elkövetett hűtlenség bűntette
a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétel bűntette
tiltott határátlépés bűntette
a társadalmi tulajdon sérelmére ismételten elkövetett lopás bűntette
Büntetőintézkedés

1958. június 9-én az Ábrahám Józseffel és társaival szemben indított büntetőper I. rendű vádlottjaként jogerősen halálra ítélték.

A büntetőper megnevezése
Elhalálozás ideje
Elhalálozás helye
Elhalálozás oka
Kivégzés
Temetés helye
Halotti anyakönyvi bejegyzés száma
Budapest, X. 828/1958
Felhasznált forrás(ok)
HU ÁBTL 2.2.1. I/1. 1/215.
HU ÁBTL 3.1.9. V-143474/1
HU ÁBTL 3.1.9. V-143474/2
HU ÁBTL 3.1.9. V-143474/3
HU ÁBTL III. 9.2. VII. t. – sz. n. – Elítéltek létszáma