Illés Mihály

Névváltozat(ok)
Illyés Mihály
Születési hely:
Geszteréd
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
Születési idő
Lakóhely
Budapest III.
Foglalkozás(ok)
kovács
Életrajzi megjegyzés

Parasztcsaládból származott. Hat elemi osztály elvégzése után kazánkovácsként dolgozott Budapesten. 1948 őszétől az Óbudai Hajógyár alkalmazta. 1947 márciusában belépett a Magyar Kommunista Pártba, ahonnan 1948-ban fegyelmi okokból kizárták.

Őrizetbevétel ideje
Terhére rótt cselekmény

1944. október közepétől a Nyilaskeresztes Pártban fegyveres szolgálatot teljesített, üldözöttek előállításában vett részt. 1950 őszén Budapesten és Nógrád megyében a nyugati hatalmak esetleges támadásának támogatására Fekete Kereszt néven illegális mozgalmat hozott létre, amelybe több személyt beszervezett. A tagok számára utasítást adott fegyverek és robbanóanyagok gyűjtésére, röpcédulák készítésére és terjesztésére, lakásán pedig engedély nélkül egy pisztolyt és töltényeket tartott.

A cselekmény helyszíne(i)
Budapest
Nógrád vármegye
A cselekmény minősítése(i)
demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés kezdeményezésének és vezetésének bűntette
lőfegyver beszolgáltatásának elmulasztása által elkövetett bűntett
Büntetőintézkedés

1952. április 2-án az Illés Mihállyal és társaival szemben indított büntetőper I. rendű vádlottjaként jogerősen halálra ítélték.

A büntetőper megnevezése
Elhalálozás ideje
Elhalálozás helye
Elhalálozás oka
Kivégzés
Temetés helye
Halotti anyakönyvi bejegyzés száma
Budapest X. 434/1952
Megjegyzés
A halotti anyakönyvi bejegyzése szerint betegségben halt meg.
Felhasznált forrás(ok)
HU ÁBTL 3. 1. 9. V-71062
HU ÁBTL 3. 1. 9. V-71062/1