Dávid Mihály

Születési hely:
Kézdivásárhely
Románia
Születési idő
Lakóhely
Kolozsvár
Románia
Foglalkozás(ok)
nincs adat
Életrajzi megjegyzés

Az első világháború kitörésekor bevonult a m. kir. brassói 24. honvéd gyalogezredhez, ahonnan az orosz frontra került. 1918-ban zászlósi rendfokozatban leszerelt. A második világháború alatt tartalékos honvéd főhadnagyként szolgált. Szovjet hadifogságba esett, ahonnan 1950-ben hazahozták, azonban nem engedték szabadon. Munkaképes őrizetesként 1951 októberében a kazincbarcikai internálótáborba szállították.

Őrizetbevétel ideje
Őrizetbevétel ideje megjegyzés
Az őrizetbevétel pontos ideje ismeretlen.
Terhére rótt cselekmény

nincs adat

A cselekmény helyszíne(i)
Büntetőintézkedés

1952. február 20-án háborús bűncselekmény miatt internálták.

Elhalálozás ideje
Elhalálozás ideje megjegyzés
Elhalálozási ideje lehet még: 1952. 09. 06.
Elhalálozás helye
Elhalálozás oka
Tisztázatlan
Temetés helye
Halotti anyakönyvi bejegyzés száma
Jelenleg nem ismert.
Megjegyzés
A kazincbarcikai internálótáborban megbetegedett, ezért beszállították a váci rabkórházba, ahol elhunyt.
Felhasznált forrás(ok)
HU ÁBTL 2.1. X/36
HU ÁBTL 2.5.2. 179/1954. BM ORK IX.
HU ÁBTL 3.1.9. V-84656
HU ÁBTL 4.1. A-1335