Budapest, II. Mártírok útja 85.

A Margit körúton álló Katonai Törvényszék és Fogház épülete a XIX. század második felében laktanyaként üzemelt, majd 1919-ben a Magyar Királyi Büntető-törvényszéki Fogház kezelésébe került a Conti utcai fogházzal együtt. A Tanácsköztársaság alatt itt működött a Budapesti Katonai Forradalmi Törvényszék, majd 1920 nyaráig az ún. "Margit körúti különítmény", amelynek tagjai – rendőrök, határrendészek, csendőrök – az ország különböző pontjairól állították elő a vörös terror végrehajtóit. Az 1920-as években itt volt a Csendőrkarhatalmi parancsnokság, valamint a 85-87. szám alatt törvénykezett a magyar katonai Hadosztály- és Dandárbíróság is, és itt működött tovább a Honvéd Törvényszék Büntetőintézete.
    Az 1944. október 16-i kiugrási kísérletet követően a Nemzeti Számonkérés Szervezetének (NSZK) parancsnoksága és katonai alosztálya költözött az épületbe, továbbá ide került a Dominich Vilmos hadbíró őrnagy vezette m. kir. Honvéd Vezérkar Főnökének (VKF) III. sz. különbírósága is. 1944. december közepén a foglyok egy részét átszállították a Fő utcai fogházba, a számonkérő szervezet parancsnoksága pedig a Várba húzódott fel, így a Margit-kőrúti fogház az év végére kiürült.

   1945-ben a körutat átnevezték Mártírok útjára, az épületbe a Budapesti 1. honvéd kerületi parancsnokság kapott elhelyezést. 1948-ban a Katonapolitikai Osztály vette át az épületet, a katonai fogház mellett itt működött a Budapesti Központi Katonai Ügyészség, továbbá a Katonai Bíróság. 1949-ben az intézmény neve Budapesti Katonai Ügyészség Büntető Intézetére változott.

   Miután a Katonapolitikai Osztály utódszervezete 1950-ben beolvadt az Államvédelmi Hatóságba, határozat született a Margit körúti fogház bezárásáról. A fogházat hivatalosan 1951. január 1-jén számolták fel, a rabokat átszállították a Gyorskocsi utcai „Házifogdába” és a Gyűjtőfogházba, a bíróság pedig a Fő utcába költözött. A Margit körúti épület ezután a Ganz-Gyár és a Munkaügyi Minisztérium 27. számú ipari tanintézetének adott otthont. Ennek elbontása után 1971-ben itt építették fel a Kohó- és Gépipari Minisztérium központi épületét.

Kapcsolódó személyi adatlapok