Budapest, II. Fő utca 70-78.

Az 1923-ban átadott épületben eredetileg a Pestvidéki Törvényszék, a Pestvidéki Államügyészség és más igazságszolgáltatási szervek működtek. E törvényszéki palota több bejárattal rendelkezett: a főbejárat a Fő utca 70. sz. alatt volt. Az épülettömbben kapott helyet az államügyészség fogháza is, melynek bejáratai a Gyorskocsi utca 27. és 29., majd a Gyorskocsi utca 23. sz. alatt voltak. 1944. március 19. után az épületben helyezték el a német politikai nyomozó hatóság (Gestapo) és hírszerzés (Sicherheitsdienst) magyarországi részlegeit.
A Pestvidéki Törvényszék székhelyét (Pest Megyei Bíróság néven) 1950-ben Budapest V. Markó utca 25. sz., majd 1951-ben Budapest VI. Bajza utca 52. sz. alá helyezték át. 1950-1951 fordulóján a Budapest VI. Sztálin út 60. sz. alól az ÁVH VI. (Jogi és Börtönügyi, későbbi nevén Vizsgálati) Főosztályát az épület Gyorskocsi utcáról nyíló felébe telepítették. Az épület másik, Fő utcai szárnyába pedig 1951 februárjában a Budapesti Katonai Törvényszék és a Budapesti Központi Katonai Ügyészség költözött a Budapest II. Mártírok útja 85. sz. alól. A két épületrészt a földszinten és az emeleteken ajtókkal választották el egymástól, átjárni csak az ÁVH felől lehetett.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni megtorlás időszakában a Fő utcai épületrészben továbbra is a katonai igazságszolgáltató szervek (Budapesti Katonai Ügyészség, Budapesti Katonai Bíróság, a Legfelsőbb Bíróság Katonai Kollégiuma), a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa, valamint esetenként a Katonai Rögtönítélő Bíróság működött. A Gyorskocsi utcai épületrészben maradt a politikai rendőrség vizsgálati szerve BM II. (Politikai Nyomozó) Főosztály 8. (Vizsgálati) Osztálya néven. Ehhez fogda is tartozott.
A még jelenleg is folyó kutatások szerint a Fő utcai épület falai között működő különböző katonai bíróságok 1951 és 1963 között több mint száz embert ítéltek halálra és végeztek ki.
Az épületegyüttesben jelenleg a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet II. számú objektuma, az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek, a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumának Katonai Tanácsa és a Budai Központi Kerületi Bíróság egységes nyomozási csoportja működik.

Kapcsolódó személyi adatlapok