Bodoki László

Névváltozat(ok)
Bodoky László
Bédeki Lajos (ezen az álnéven anyakönyvezték halálát)
Születési hely:
Kismajtény
Románia
Születési idő
Lakóhely
Lakitelek
Bács-Kiskun vármegye
Foglalkozás(ok)
csendőrtiszt
alkalmi munkás
Életrajzi megjegyzés

Apja községi jegyző volt. Gimnáziumi érettségit tett. 1912-től a csendőrségnél teljesített szolgálatot, ahol alezredesi rendfokozatot ért el. 1945 után felesége 15 hold földjének jövedelméből élt, illetve alkalmi munkát vállalt.

Őrizetbevétel ideje
Terhére rótt cselekmény

A II. magyar hadsereg közbiztonsági osztályának tisztjeként 1942-ben a Szovjetunió területén teljesített szolgálatot. Az osztály partizángyanús személyek felkutatásával, a partizán támadások elhárításával és a partizánok ártalmatlanná tételével foglalkozott. Bodoki részt vett a besúgóhálózat kiépítésében, felettesei között közvetítette a szovjet állampolgárok kivégzésére tett javaslatokat, illetve 1942 decemberében felettesét helyettesítve kb. 15 esetben maga is kivégzéseket rendelt el. 1949 őszén Szűcs Istvánnal, 1950 márciusában Soós Zoltánnal folytatott megbeszélést arról, hogy rendfenntartó alakulatot kíván szervezni, amellyel a küszöbön álló háború esetén az ellenséges erőket kívánja támogatni.

A cselekmény helyszíne(i)
Szovjetunió
Kecskemét
Bács-Kiskun vármegye
A cselekmény minősítése(i)
háborús bűntett
a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés kezdeményezésének és vezetésének bűntette
Büntetőintézkedés

1952. július 18-án a Bodoki Lászlóval és társaival szemben indított büntetőper I. rendű vádlottjaként jogerősen halálra ítélték.

A büntetőper megnevezése
Elhalálozás ideje
Elhalálozás helye
Elhalálozás oka
Kivégzés
Temetés helye
Temetésre vonatkozó egyéb információk

Bédeki Lajos álnéven temették el.

Halotti anyakönyvi bejegyzés száma
Bédeki Lajos álnéven: Budapest X. 758/1952
Felhasznált forrás(ok)
HU ÁBTL 2.2.1. I/2. 1/1677.
HU ÁBTL 3.1.9. V-103271