Bartal Béla és társai bűnügye

A büntetőeljárás kezdete
A büntetőeljárásban részt vevő nyomozó szerv(ek)
Az eljáró ügyész megnevezése
nincs adat
Az eljáró ügyészség megnevezése
nincs adat
A vádirat elkészültének időpontja
nincs adat
Az elsőfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Budapesti Megyei Bíróság
A tárgyalás jellege
zárt
A tanácsvezető bíró neve
Jónás Béla
Az ítélethozatal ideje
Az ítélet száma
B. III. 001204/1951/4.
Az ítélet jogereje
részben jogerős
A másodfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága
A tárgyalás jellege
zárt
A tanácsvezető bíró neve
Lázár Miklós
Az ítélet- vagy határozathozatal ideje
Az ítélet vagy határozat száma
B. IV. 00134/1951/12.
Az ítélet jogereje
jogerős
A jogerős döntés szerinti tényállás

Bartal Béla egykori hivatásos katonatiszt 1949-ben bekapcsolódott a Fehér Gárda elnevezésű illegális összeesküvésbe. Amikor azonban a szervezet vezetői úgy döntöttek, hogy legális párttá akarják alakítani a mozgalmat, kilépett az összeesküvésből és saját titkos szervezet kiépítésébe kezdett, magával csábítva a Fehér Gárda öt egykori vezetőjét.

A jogerős döntés szerinti tényállásban szereplő helyszín(ek)
Nagykanizsa
Zala vármegye
Keszthely
Zala vármegye
Zala vármegye
Jogerős döntés

Bartal Béla (Sziszek, 1912) I. rendű vádlottat a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés kezdeményezésének és vezetésének bűntette miatt halálra ítélték.
Horváth Pál (Kisrécse, 1915) II. rendű vádlottat a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétel bűntette miatt 7 évi börtönre ítélték.
Illés Pál (Alsóiszkád, 1909) III. rendű vádlottat a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétel bűntette miatt 13 évi börtönre ítélték.
Koppány Jenő (Somogyacsa, 1911) IV. rendű vádlottat a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétel bűntette miatt 10 évi börtönre ítélték.
Novák István (Kisbukovác, 1910) V. rendű vádlottat a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétel bűntette miatt 10 évi börtönre ítélték.
Bárdos József (Kaposfő, 1909) VI. rendű vádlottat a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétel bűntette miatt 8 évi börtönre ítélték.

A büntetőeljárás következtében elhunyt személy(ek)
Megjegyzés
Az ítéletet 1990. július 26-án a Fővárosi Bíróság semmisnek nyilvánította.
Felhasznált forrás(ok)
HU ÁBTL 3.1.9. V-146220
HU ÁBTL 3.1.9. V-166928/4