Bán András: A Fehér Gárda mozgalma a Dél-Alföldön. Belvedere Meridionale 21/5-6. (2009), 33-49.

A tanulmány a Hódmezővásárhely és Orosháza környéki tanyavilágban 1949 nyarán létrehozott rendszerellenes szervezkedés történetét mutatja be. A mozgalom felszámolása 1950 és 1955 között, három hullámban történt, mintegy száz személyt vettek őrizetbe, közülük Kovács Istvánt és Blahó Jánost 1951-ben halálra ítélték és kivégezték.