Balla Pál és társai bűnügye

A büntetőeljárás kezdete
A büntetőeljárásban részt vevő nyomozó szerv(ek)
Az eljáró ügyész megnevezése
Bozóki István
Az eljáró ügyészség megnevezése
Pestmegyei Ügyészség
A vádirat elkészültének időpontja
1957. 02. 05.
Az elsőfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
Pestmegyei Bíróság
A tárgyalás jellege
nyilvános
A tanácsvezető bíró neve
Isztray József
Az ítélethozatal ideje
Az ítélet száma
B. 154/1957/12.
Az ítélet jogereje
nem jogerős
A másodfokú bírósági eljárás fontosabb adatai
A bíróság neve
A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságának népbírósági tanácsa
A tárgyalás jellege
nyilvános
A tanácsvezető bíró neve
Borbély János
Az ítélet- vagy határozathozatal ideje
Az ítélet vagy határozat száma
Nbf. I. 5173/1957/21.
Az ítélet jogereje
jogerős
A jogerős döntés szerinti tényállás

1956. december 10-én Biksza Miklós dabasi járási párttitkár - aki korábban szovjet katonai segítséggel lefegyverezte a helyi nemzetőrséget - azzal a céllal érkezett Gyón községbe, hogy a hatályba lépett kormányrendelet alapján a községben továbbra is működő "nemzeti bizottságot" megszüntesse, és az eltávolított tanácsi dolgozókat munkába állítsa. A tanácsházán jelenlévő személyek erre indulatosan reagáltak. Biksza a feszült hangulatot figyelmen kívül hagyva távozott az épületből, kint azonban az időközben összegyűlt emberek a vádlottak részvételével csoportosan tettleg súlyosan bántalmazták. Egy időre sikerült elmenekülnie, de amikor üldözői utolérték, Kövecses Ferenc – aki később külföldre menekült – Bikszát agyonlőtte.

A jogerős döntés szerinti tényállásban szereplő helyszín(ek)
Gyón
Dabas
Pest vármegye
Jogerős döntés

Balla Pál (Arad, 1919) I. rendű vádlottat a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny részvétellel elkövetett bűntett és tettesi minőségben elkövetett gyilkosság bűntette miatt halálra ítélték.

Lakos Pál (Gyón, 1922) II. rendű vádlottat a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny részvétellel elkövetett bűntett és tettesi minőségben elkövetett szándékos emberölés bűntette miatt 5 évi börtönre ítélték.

Sziráki Mihály (Gyón, 1907) III. rendű vádlottat a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny részvétellel elkövetett bűntett és tettesi minőségben elkövetett szándékos emberölés bűntette miatt 8 évi börtönre ítélték.

Miloszerni Pál (Gyón, 1929) IV. rendű vádlottat a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny részvétellel elkövetett bűntett és tettesi minőségben elkövetett szándékos emberölés bűntette miatt 1 évi börtönre ítélték.

A büntetőeljárás következtében elhunyt személy(ek)
Felhasznált forrás(ok)
HU ÁBTL 3.1.9. V-141322
HU ÁBTL 3.1.9. V-141322/a
HU MNL PML – XXV.2.b – 0154/1957