Altorjay Sándor

Névváltozat(ok)
Altorjai Sándor
Születési hely:
Eger
Heves vármegye
Születési idő
Lakóhely
Budapest V.
Foglalkozás(ok)
jogász
ügyvéd
Életrajzi megjegyzés

Az egri ciszterci gimnáziumban érettségizett, majd Budapesten, Lipcsében és Heidelbergben jogot tanult. 1910-től a Honvédelmi Minisztérium törvényelőkészítő osztályán dolgozott mint segédfogalmazó. 1916-ban az Egri Érsekségi Jogakadémián jogtörténeti és egyházjogi katedrát kapott. 1919-ben innen lemondott, majd ügyvédi oklevelet szerzett. 1922-ben Budapesten ügyvédi irodát nyitott. 1945-ben belépett a Független Kisgazdapártba.

Őrizetbevétel ideje
Terhére rótt cselekmény

1950-ben Sós (Schwarcz) Elemér, a Textilkereskedelmi Központ egyik vezetőjének volt az ügyvédje az ellene indított disszidálási perben. Altorjay kérésére a törvényszéki orvos megvizsgálta Sóst, majd megállapította, hogy műtétre van szüksége. A másodfokú bíróság ez alapján szabadlábra helyezte Sós, aki kiszökött az országból. A vizsgálat szerint Altorjay megvesztegette az orvost, így érte el a védence számára kedvező döntést.

A cselekmény helyszíne(i)
Budapest
Büntetőintézkedés

1950. augusztus 14-én internálták.

Elhalálozás ideje
Elhalálozás helye
Elhalálozás oka
Tisztázatlan
Temetés helye
Halotti anyakönyvi bejegyzés száma
Utólag és kétszer anyakönyvezték: Budapest X. 880/1954 és 903/1954
Felhasznált forrás(ok)
HU ÁBTL 3.1.5. O-9698/a
HU ÁBTL 3.1.9. V-110