Aczél Arthur

Névváltozat(ok)
Acél Arthur
Aczél Artúr
Születési hely:
Budapest
Születési idő
Lakóhely
Abony
Pest vármegye
Foglalkozás(ok)
községi tisztviselő
Életrajzi megjegyzés

1945 előtt katonatiszt volt, főhadnagyi rendfokozatot ért el. 1945-ben amerikai hadifogságba esett, ahonnan 1946 márciusában tért haza.

Őrizetbevétel ideje
Őrizetbevétel ideje megjegyzés
Az őrizetbevétel napja bizonytalan.
Terhére rótt cselekmény

Abonyban az 1940-es évek második felében egy demokráciaellenes fegyveres szervezkedést akart létrehozni. Ő adott utasítást Bodor János Istvánnak a távírdahuzalok elvágására és a szovjet katonák meggyilkolására. Lakásán egy pisztolyt rejtegetett.

A cselekmény helyszíne(i)
Abony
Pest vármegye
Büntetőintézkedés

1948. augusztus elején őrizetbe vették.

A büntetőper megnevezése
Elhalálozás ideje
Elhalálozás helye
Elhalálozás oka
Tisztázatlan
Megjegyzés
Kihallgatása során a ceglédi rendőrkapitányság II. emelet 10. számú szobájának nyitott ablakán keresztül kivetette magát az udvarra. Kórházba szállították, de sérüléseibe még aznap belehalt.
Temetés helye
Halotti anyakönyvi bejegyzés száma
Jelenleg nem ismert.
Felhasznált forrás(ok)
HU ÁBTL 3.1.9. V-80843